Rådgivningsgruppen

Nr. 402 – Referat fra 20. mai 2014

Referat fra 20. mai 2014
Tilstede: John-Harald Wangen, Gro Kristine Sjønnesen,
Tove Kjevik, Cora Maria Galucio, Cecilie Dahl,
og Erik Songstad
Ikke tilstede: Nicholas Andrè Sørlie og Jacob Sverdrup
Møte-leder: Cora Maria Galucio
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Steinar Wangen
Sted: Emma Hjorthsvei 74
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: 1/402 Referat fra møte i SAR 6. mai 2014

 

Faste punkter:

Informasjon fra andre møter og konferanser
Det har vært høring om
Behovsplan for omsorgs-boliger 2014-2033 – se eget punkt.

Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp.

 

Beskjeder og informasjon
Vi har oppdaget at Stolthets-parden skal arrangeres på en fredag.
VI har sendt en melding til Uloba hvor vi spør om hvorfor.

Brev til gruppen
Ingen brev.

 

@ E-post
Vi har ryddet i mange e-poster.
Ingen nye henvendelser, men et par ting som må ordnes.

 

Internett, hjemmeside og Facebook
RiksGrunden forteller om besøket til Norge
og om konferansen i Bergen.

ULF tar opp bygging av boliger som ligner på institusjoner,
fordi det er mange som bor på samme område.

 

”Ingen ting om oss, uten oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

Vi har gjennomgått referat fra SAR-møte 6. mai
og godkjent dette.

Det vedlegges dette referat
og legges ut på kommunens hjemmeside.

 

 

SAKER

05/10 FN-KONVENSJONEN
Utsatt på grunn av arbeid med utstillingen i kommune-gården.

Vedtak: Cecilie gjennomgår artikkel 29 på møte nr. 405 12. august.

 

 

 

 

01/13 RGB FYLLER 20 ÅR
Vi starter på Ramma kl. 09.00
og samler sammen det vi skal ta med til Sandvika.

Vi starter feiringen med taler fra kl. 11.00.
Først ute er Siv Wikan som er leder for sektor-utvalg BIOM
Vi lager en tale-liste når vi vet hvem som kommer
av de andre vi har invitert.
Alle utfordres til å si noe om hvorfor RGB er viktig på 5 minutter.
Velkomst-komite som tar i mot folk når kommer.
Erik og Cecilie tar denne oppgaven.

Møteleder Gro ønsker velkommen med hjelp fra Tove.
De har laget et forslag til tale.

John Harald tar bilder og Lars Ole filmer.

På utstillingen skal vi ha:
Brosjyrer om RGB
Bilder m/forteller som forteller om historien.
Rapporter og andre brosjyrer

Ringe Budstikka og be de komme.

 

Vedtak: Gro, Steinar, Cecilie og Erik møter i Sandvika kl. 0930.

 

 

06/13 ÅRS-RAPPORTEN FOR 2013

Vedtak: Utsatt.

 

 

 

 

 

 

02/14 SKANDINAVISK SAMARBEID
Vi sender referatet fra seminaret til LUPE og NFU sentralt
og ber de sjekke om
opplysningene om de norske forholdene stemmer.

Vi sender også referatet til ULF og RiksGrunden
og ber de sjekke sine fakta.

Vedtak: Vi legger ut resultatene til høsten.

 

 

03/14 HØRING BEHOVS-PLAN BOLIG
Onsdag 14. mai hadde vi høring om bolig-behov.
i kantinen på Convis fra kl. 16.00 til kl. 18.00.

Når jeg blir gammel, så………..
”Noen som hjelper meg”
”Hvis jeg ikke greier meg selv, så må jeg på sykehjem”
”Jeg bor alene nå i leilighet,
men vil bo i omsorgs-bolig når jeg blir eldre”.
Jeg vil klare meg best mulig selv”.

Når kommunen skal planlegge utvidelse, så.
”Jeg vil være med å si hva jeg mener”.
”Fortelle meg på forhånd,
før man begynner å planlegge for mye”.

Endre beboer-sammensetning.
Det er noen som kan tenke seg å flytte til en annen bolig.

Det er greit med boliger inntil 8-12 personer.
Ingen store mot-forestillinger mot dette.

Det er greit å bo i en leilighet
som er en del av en vanlig blokk.

 

Vedtak: LO sender svarene våre til Morten S.
Tilrettelegger finner også frem innspill
som vi laget ved en tidligere bolig-høring i 2001.

 

 

Godkjenning av referat nummer 402
Referatet ble godkjent.

 

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møte.

 

 

EVENTUELT

Intet på eventuelt.