Rådgivningsgruppen

Nr. 400 – Referat fra 22. april 2014

Referat fra 22. april 2014
Tilstede: John-Harald Wangen, Gro Kristine Sjønnesen,
Tove Kjevik, Cora Maria Galucio, Cecilie Dahl,
Jacob Sverdrup og Erik Songstad
Ikke tilstede: Nicholas Andrè Sørlie
Møte-leder: Tove Kjevik
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Steinar Wangen
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 11.00
Besøk: Grunden og ULF
Vedlegg:

 

Faste punkter:

Informasjon fra andre møter og konferanser
Ingen møter på grunn av påske-ferien.

Avis-utklipp og andre nyheter
Erik hadde med medlems-bladet til NFU
hvor det står om innsamlingen i forbindelse med Vidars begravelse.

 

Beskjeder og informasjon
I dag får vi besøk av Grunden og ULF, samt BBL.
I morgen kommer også noen fra BKA-rådet.

 

Brev til gruppen
Ingen brev.

 

@ E-post
E-post fra AtleThorud i Utviklingsenheten i Bærum kommune.
Han inviterer oss til å bli med på en høring
om kommunens planer for bygging av omsorgs-boliger
frem til år 2033.
Vi har fått utsatt hørings-fristen til onsdag 21. mai
fordi vi har møte 20. mai.
Vi inviterer alle som er interessert til tema-kveld
onsdag 14. mai kl. 16.00 i Sandvika.
Vi starter med en suppe fra kl. 15.00 til kl. 16.00.
Vi håper at Løkkeåsveien 2 er ledig.
LO lager invitasjon og sender til alle tjeneste-lederne.

Internett, hjemmeside og Facebook
Intet spesielt.

 

”Ingen ting om oss, uten oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

Jobbet med seminaret.

 

SAKER

05/10 FN-KONVENSJONEN
Utsatt på grunn av forberedelser til seminar.

Vedtak: Cecilie gjennomgår artikkel 29 på møte nr. 401 20. mai.

 

01/13 RGB FYLLER 20 ÅR
Vi har ikke fått noe svar på om ordføreren kommer eller ikke.

Vedtak: Vi venter med mer planlegging til dette er avklart.

 

 

06/13 ÅRS-RAPPORTEN FOR 2013

Vedtak: Utsatt.

 

 

02/14 SKANDINAVISK SAMARBEID

Vedtak: Eget referat kommer.

 

 

Godkjenning av referat nummer 400
Referatet ble godkjent.

 

Saks-liste for neste møte
Deles ut på neste møte.

 

 

EVENTUELT

Intet på eventuelt.