Rådgivningsgruppen

Nr. 4 – Referat fra 24. oktober 1993

REFERAT FRA MØTET I RÅDGIVNINGSGRUPPEN SØNDAG 24.10.93
(MØTET NR.4)

Tidspunkt: 18.00 – 21.00
Tilstede: Tove og Rene
Fravær: Steingrim og Jannicke (Beskjed gitt)
Referent: Lars Ole

3/93 SNAKKE TIL TELEFONSVARER
VI HØRTE PÅ OPPTAKET.
MEDLEMMEN GA KLARE BESKJEDER.

7/93 AVISUTKLIPP
VI HAR NÅ STREKET UNDER
ALLE VANSKELIGE ORD.

GRUPPEN ØNSKER Å LAGE ET LETTLESTFORSLAG.

VI SENDER FORSLAGET TIL «BÆRINGEN»
NÅR DET ER FERDIG.

VI TAR SAKEN OPP PÅ HYTTETUREN.

 

 

8/93 VIDEO OM HVEM VI ER
TEKST: RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR
PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM.

FORTELLE AT GRUPPEN ER NYSTARTET.
FORTELLE HVA VI GJØR.
ALLE FORTELLER LITT OM SEG SELV,
JOBB OG FRITID

FILME LITT FRA ET MØTE.
FILME LITT FRA KULTURKONFERANSEN I ASKER.
FILME FRA HYTTETUREN.
GJØRE OPPTAK AV MEDLEMMENE PÅ HYTTETUREN.

9/93 KULTURKONFERANSE I ASKER
RENE OG TOVE DELTAR FRA GRUPPEN VÅR.
DE REISER MED TAXI FREM OG TILBAKE.

PIM, LIV ELIN OG LARS OLE SKAL VÆRE HJELPERE.

RENE OG TOVE HAR FÅTT PROGRAM FOR DAGENE.

MØTETIDER BLIR AVTALT SENERE.

 

 

 

10/93 «FRITID I BÆRUM»
FORSIDEN ER FIN OG GREI.
DUMT AT DESEMBER ER PÅ BAKSIDEN.
IKKE FORKORTELSER.
BARE STORE BOKSTAVER
STÅ KLOKKEN FORAN KLOKKESLETTENE
LIKHET MED TIDENE, 12 ELLER 12.00

ALLE I GRUPPEN SER PÅ OVERSIKTEN
OG VI FORTSETTER PÅ NESTE MØTE.

EVENTUELT:
VI FIKK IKKE TID TIL NOEN SAKER.