Rådgivningsgruppen

Nr. 47 – Referat fra 20. februar 1996

Referat fra 20. februar 1996
Tilstede: Anne, Per, Tove, Harald og Rene
Fravær:
Møteleder: Rene
Referent: Lars Ole
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: kl.13.30 til kl. 16.30
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 46.
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andre møter
Lars Ole leste opp referatet
fra siste møte i Rådet for funksjonshemmede.
Medlemmene i gruppen mener det er flere enn to
vernede bedrifter i Bærum!
Per sjekker dette med sin sjef
og gir gruppen tilbakemelding på neste møte.
 Avis-utklipp
Tove hadde med et avis-utklipp
om det å låne bøker i bokhandelen.
Dette er noe nytt.
Side – 2
 Beskjeder og informasjon
Møte om Tilgjengelighet 14. mars.
Alle får kopi av invitasjonen.
 Brev til gruppen
Brev fra Epilepsi-foreningen og Bærum FFO.
Vi har fått et eksemplar av kulturmeldingen.
 Kontakt med samarbeids-partnere
Ingen spesiell kontakt med noen siden sist.
? Hva er andre opptatt av
Intet spesielt.
04/95 FRI FRA ARBEID
Rene har snakket med sin arbeids-leder
og han får permisjon uten lønn.
Per mener han får permisjon med lønn,
men han har ikke noe papir på dette ennå.
Per må ordne dette.
Når det gjelder Tove,
så har hun fått permisjon uten lønn.
Krugerud på Hauger Verksted A/S
skal ta opp saken med tillits-manns-gruppen
og attførings-utvalget.
Per tar dette opp med tillits-valgt på jobben.
Hvorfor noen får permisjon med lønn og andre ikke?
O. J. Kjevik har fått beskjed fra Krugerud
om at han vil sjekke hvordan det gjøres
på andre arbeids-plasser.
Vedtak: Vi venter på svar fra Hauger Verksted A/S og O. J. Kjevik
før vi gjør noe mer med saken.
Side – 3
EVENTUELT
De to første sakene på eventuelt,
eventuelt tas opp på neste møte:
– Vi ser nærmere på siste nummer av Område-info
– Kjenner dere noen som er organisert
i en arbeidstaker-organisasjon?
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen
for utviklingshemmede i Asker.
– vi leste rapporten og snakket om det som sto der.
– vi kom til punkt 6 og fortsetter på neste møte.