Rådgivningsgruppen

Nr. 397 – Referat fra 11. mars 2014

Referat fra 11. mars 2014
Tilstede: John-Harald Wangen, Gro Kristine Sjønnesen,
Tove Kjevik, Cora Maria Galucio, Cecilie Dahl,
Jacob Sverdrup, Nicholas Andrè Sørlie og Erik Songstad
Ikke tilstede:
Møte-leder: Cecilie Dahl og Erik Songstad
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Steinar Wangen
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: 1/397 Ferie-planer for sommeren 2014
2/397 Referat fra møte i SAR 25. februar

 

 

Faste punkter:

Informasjon fra andre møter og konferanser
Ingen møter siden sist.

 

Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp eller andre nyheter.

 

Beskjeder og informasjon
Besøk av studenter på neste møte.
Gi beskjed til Maj Kristin

 

Brev til gruppen
Ingen brev.

 

@ E-post
Kai har sendt oss oversikt over sommerens ferie-tilbud.
Tilbudet er vedlagt referatet.

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Jobbet med hva det skal stå i beskrivelse
av medlemmene i gruppen.
Det ble skrevet om Erik, Jacob, Tove, John-Harald og Cora.
Cecilie, Gro og Nick tas på neste møte.

Ikke noe nytt på de andre hjemmesidene vi sjekker.

 

”Ingen ting om oss, uten oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

Referatet fra det siste SAR-møte 25. februar
legges ut på hjemmesiden til Bærum kommune
Under brukerrådsarbeid.

Vi har fått referat fra det siste BKA-rådet.

SAKER

05/10 FN-KONVENSJONEN
Utsatt på grunn av besøk til KS.

Vedtak: Cecilie gjennomgår artikkel 29 på møte nr. 398.

 

01/13 RGB FYLLER 20 ÅR
Vi tar kontakt med ordføreren
og inviterer henne til 3. juni.

Vedtak: Vi har fått JA svar fra kommune-gården
om at vi kan være der fra kl. 10.00 til kl. 15.00.

 

01/14 FOREDRAG FOR KS OG NOEN KOMMUNER
På forrige møte bestemte vi at Nick skulle være med til KS
i stedet for Cora som var syk.

Vi gjennomgikk det vi skal si til de som er på seminar med KS.

Vedtak: Vi tar med noen brosjyrer om RGB og valget i 2011.
Avreise kl. 11.00 for Cecilie, Gro, Nick og Lars Ole.

 

06/13 ÅRS-RAPPORTEN FOR 2013

Vedtak: Utsatt.

 

02/14 SKANDINAVISK SAMARBEID
Steinar forteller om hvilke spørsmål
vi har sendt til ULF og Grunden.

Vedtak: Vi fortsetter med spørsmålene om hjem
og fritid/ferie på neste møte.

 

03/14 BRUKER-UNDERSØKELSE BKA
BKA jobber med våre innspill.
Vi får et nytt skjema som vi kan teste ut på neste møte.

Vedtak: Utsatt til neste møte

 

Godkjenning av referat nummer 397
Referatet ble godkjent.

 

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.

 

 

EVENTUELT

Hvis møteleder er borte på oppdrag halve dagen
som for eksempel på KS,
bør en som er tilstede på RGB-møte hele dagen
være møteleder.
Det betyr at man bytter med en annen person.