Rådgivningsgruppen

Nr. 392 – Referat fra 17. desember 2013

Referat fra 17. desember 2013
Tilstede: John-Harald Wangen, Gro Kristine Sjønnesen
Cecilie Dahl, Tove Kjevik, Cora Maria Galucio
og Erik Songstad,
Ikke tilstede: Jacob Sverdrup og Nicholas Andrè Sørlie
Møte-leder: Ingen
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Steinar Wangen
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 12.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: Vedlegg 1/392 – Møteplan for våren 2014
Vedlegg 2/392 – Referat fra SAR-møte 19. november

 

Faste punkter:

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

PÅ FN-dagen, 3. desember var Nick, Cecilie og Lars Ole
på fagkonferanse i Oslo med tema FN-konvensjonen
og rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Det ble filmet under hele konferansen
og vi har sett litt på foredraget til
forbundsleder Jens Petter Gitlesen i NFU.

 

Avis-utklipp og andre nyheter
I Budstikka har det stått flere artikler om vold og trusler
i boliger for mennesker med utviklingshemming.

 

 

Beskjeder og informasjon
Kommunen inviterer til julaften for alle i rådhuset.
Ta kontakt med frivillighets-sentralen hvis du ønsker å delta.

Lønnen på Løxa utvikling AS øker fra kr. 27.- til kr. 32.- i timen.

Kommunenes sentralforbund -KS
har gjort ferdig en ny bruker-undersøkelse
som lytter til hva utviklingshemmede mener.
Bruker-undersøkelsen er klar på nyåret.

 

Brev til gruppen
Ingen brev.

 

@ E-post
I nyhetsbrevet fra Inclusion International
kan vi lese om den neste verdens-kongressen
som skal være i Kenya juni 2014.

Flere av medlemmene har lyst til å reise.
RGB har vært på to tidligere verdens-kongresser.
Nederland i 1998 og Tyskland i 2010.

Hvordan får vi penger til en slik tur?

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Hamar kommune har begynt med et brukerråd,
som skal møtes 4 ganger i året.

Ikke tid til å se på flere hjemme-sider.

 

 

 

SAKER
Vi tok ikke opp noen saker i dag
på grunn av jule-avslutningen.

 

 

Godkjenning av referat nummer 392
Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte
Ble delt ut på møtet.

 

 

 

EVENTUELT

Møteplan for våren 2014 er laget (se vedlegg).