Rådgivningsgruppen

Nr. 391 – Referat fra 3. desember 2013

Referat fra 3. desember 2013
Tilstede: John-Harald Wangen, Gro Kristine Sjønnesen
Tove Kjevik, Cora Maria Galucio og Erik Songstad,
Ikke tilstede: Nicholas Andrè Sørlie, Cecilie Dahl
og og Lars Ole Bolneset
som er på konferanse om FN-konvensjonen. ’
Jacob Sverdrup
Møte-leder: John-Harald Wangen
Tilretteleggere: Steinar Wangen
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk: Ingen
Vedlegg:

Faste punkter:

Informasjon fra andre møter og konferanser

Gro har vært i møte med rådet for Emma boliger den 27.november.
Tok opp hva som har skjedd siden forrige møte
også ble det snakket om SAR-møte som var den 19.november.
Der var ikke Gro med.

 

Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avisutklipp

 

Beskjeder og informasjon
Vi må planlegge juleavslutningen
på Emma Kafe den 17. desember.

 

Brev til gruppen
Ingen brev.

 

@ E-post
Nyhetsbrev fra NAKU om en rapport
som viser at utviklingshemmede tvangsflyttes
til boliger for eldre.

Vi har fått epost fra Susan Berentsen
om hvordan det etableres
en rådgivningsgruppe for utviklingshemmede.

Det har kommet epost den 21. november
fra Larvik kommune ved avd.leder Odd Ivar Lågøen.
Han spør om hvordan starter man RGB.

 

Vedtak: RGB ber Lars Ole om å svare på denne e-posten
innen 6. desember.

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

NFU har en søsterorganisasjon i Malawi.
Dette er lagt ut på facebook.

 

”Ingen ting om oss, uten oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

Intet spesielt.

 

 

SAKER

05/10 FN-KONVENSJONEN

Vedtak: Cecilie gjennomgår artikkel 26 på møte nr. 393.

 

 

06/12 FUS-KONFERANSE 2013

Vedtak: Mandag 9. desember er det møte i FUS-teamet
med tema evaluering av prosessen.
John-Harald tar kontakt med Lars Ole dagen før.

 

01/13 RGB FYLLER 20 ÅR
Når jubileumsfesten skal være
avgjøres på møte den 17. desember.
Dette gjelder både dato og klokkeslett fra og til.

Invitere ordfører, politikere og samarbeidspartnere.

Velkomst-drink alkoholfri champagne og snitter å spise.
Ellers kaffe/te og kaker.

Cora ønsker velkommen.
Tove forteller om starten til RGB sammen med Lars Ole.
Gro forteller om hvilke saker RGB jobber med i dag,
sammen med Lars Ole.
Steinar er toastmaster.

Utstilling i forhold til RGB 20 år,
rådhusposten 1994 (Bilde av Tove Kjevik, Per Gulbrandsen
og Willy Tobias Berntsen).
Ellers finner Lars Ole ut hva som skal være med i utstillingen.

Festen skal være i kommunegården.

Vedtak: Fortsetter planleggingen på neste møte.

 

Godkjenning av referat nummer 391
Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte
Må deles ut 17. desember

 

 

 

EVENTUELT
Møteliste RGB våren 2014.

Juleavslutning tirsdag 17. desember.
Julemat og brus dessert med kaffe og te og gluten-fri mat til Jacob.
Steinar tar på seg ansvaret for å sjekke om Emma kafe er ledig.
Alternativt holdes jule-avslutningen privat.