Rådgivningsgruppen

Nr. 389 – Referat fra 5. november 2013

Referat fra 5. november 2013
Tilstede: Cecilie Dahl, John-Harald Wangen, Tove Kjevik,
Cora Maria Galucio, Erik Songstad,
Gro Kristine Sjønnesen og Jacob Sverdrup
Ikke tilstede: Nicholas Andrè Sørlie
Møte-leder: Gro Kristine Sjønnesen
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Steinar Wangen
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk:
Vedlegg:

Faste punkter:

Informasjon fra andre møter og konferanser
FUS-konferansen ble arrangert i Asker lørdag 26. oktober.
Se egen sak.

Lars Ole har vært på møte i sentralt brukerråd i går.
Referat kommer senere.

Avis-utklipp og andre nyheter
Steinar hadde med avisutklipp fra Budstikka 26. oktober.
Leder-artikkelen handler om en mor
som mener hun ikke har fått den hjelpen hun trenger
fra Asker kommune
til å pleie sin datter med Downs syndrom
etter et sykehus-opphold.

I siste nummer av ”Samfunn for alle”
står det om arbeidet med ordbanken.

 

 

Beskjeder og informasjon
23. november er det lese-gruppe på Bekkestua bibliotek.

 

Brev til gruppen
Ingen brev.

 

@ E-post
Vi har fått siste nummer av Easy news.

Vi har også fått en e-post fra
en av studentene vi foreleste for i går.
Hun vil jobbe for at det skal bli
en rådgivningsgruppe i sin kommune.

Vi har fått svar fra Tore Saksen på Gjøvik
og sendt et svar tilbake.

Vi har ennå ikke fått noe svar fra NFU
på vårt spørsmål fra siste møte
om et mer lett lest svar.

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

På Riksgrundens sider kan vi lese
om at de får flere foreninger.

Vi har også sett på de to siste utgavene av EmpoTV.

 

 

 

”Ingen ting om oss, uten oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

Om 14 dager er det årets siste SAR-møte.
Vi har laget møteplan for 2014.
Informere SAR på neste møte.

Saks-listen ligger nå på Bærum kommunes side.
Jacob er møteleder denne dagen.

Vi har allerede fordelt ansvaret for sakene på sakslisten.

Nick får oppgaven å fortelle hva vi har jobbet med siden sist.
Vi har jobbet med FN-konvensjonen artikkel 24 og 25,
FUS-konferansen
og forelesning for vernepleier-studenter.

 

 

 

 

 

 

SAKER

05/10 FN-KONVENSJONEN

Artikkel 25

Helse
Alle har rett til gode helsetjenester.
Ingen skal diskrimineres.
Det betyr at
– alle skal ha samme rett til helsetjenester,

også når det gjelder å få barn
– alle skal få informasjon om helse på en måte de forstår

– alle skal få det stellet og den hjelpen de behøver

Det er viktig at de får behandling
slik at funksjonsevnen ikke blir dårligere
– de får behandlingen så nær hjemmet som mulig

– at helsepersonalet har kunnskaper om hvordan

de skal behandle dem
Helsepersonalet må kjenne til behov og rettigheter
– alle har rett til å nekte å bli behandlet

– alle har rett til helseforsikring og livsforsikring

– det ikke er lov å nekte å gi noen helsehjelp

Vedtak: Cecilie gjennomgår artikkel 26 på møte nr. 391.

 

 

 

 

06/12 FUS-KONFERANSE 2013
Mandag 9. desember er det møte i FUS-teamet
med tema evaluering av prosessen.

Vi har snakket om hvordan vi synes prosessen har vært.
Om møtene, dagene, tidspunktet, samarbeidet osv.

Vedtak: Lars Ole ren-skriver det vi snakket om.

 

01/13 RGB FYLLER 20 ÅR

Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.

 

 

03/13 SAR-møte

Vedtak: Denne saken fortsetter under det faste punktet
”Ingenting om oss, uten oss”

 

 

04/13 Forelesning for vernepleier-studenter
På torsdag 31.10 var Cecilie, Tove og Nick i Sandvika.
Det var en fin gruppe, men på grunn av andre skole-oppgaver,
var det mange som gikk underveis.
Det startet med 50 studenter og endte opp med 25.

På mandag 4.11 var John-Harald, Cora og Erik på Kjeller.
Det var nesten 60 studenter i salen
og de var veldig fornøyde med forelesningen.
Erik hadde mistet talemaskinen sin
og derfor var det ikke så mye han fikk sagt.

På fredag 8.11 skal Jacob, Gro og Steinar til Kjeller.

Vedtak: Jacob hentes kl. 08.30, Gro hentes kl. 09.40 og Steinar 09.15.

 

 

05/13 Bærums-konferansen 2014 –
”Ingenting om oss, uten oss” Del I

Det er lenge siden vi har hatt en Bærums-konferanse.
Den siste var i 2006.
Vi ønsker å lage en ny konferanse,
men det er viktig at flere blir med på det.

Vedtak: Vi tar opp saken under eventuelt på SAR-møtet 19.11.

 

Godkjenning av referat nummer 389
Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.

 

 

EVENTUELT

Venner – Kontakt-tjeneste for mennesker med utviklingshemming.