Rådgivningsgruppen

Nr. 383 – Referat fra 13. august 2013

Referat fra 13. august 2013
Tilstede: Cecilie Dahl, John-Harald Wangen, Tove Kjevik,
Cora Maria Galucio, Erik Songstad,
Gro Kristine Sjønnesen og Jacob Sverdrup
Ikke tilstede:
Møte-leder: Jacob Sverdrup
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 9.00 til kl. 15.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: Ingen

 

Faste punkter:

Informasjon fra andre møter og konferanser
Ingen ny informasjon.

Avis-utklipp og andre nyheter
Tove hadde med Budstikkas valg-informasjon fra 12.08. 2013.

 

Beskjeder og informasjon
Ingen beskjeder eller informasjon.

Brev til gruppen
Ingen brev.

@ E-post
Sjekket e-posten.
Ingen vi må svare på nå.

 

Internett, hjemmeside og Facebook
Vi fikk ikke tid til å se på hjemmesider
eller facebook denne gangen.

 

SAKER

05/10 FN-KONVENSJONEN

Vedtak: Artikkel 22 er usatt til neste møte

 

06/12 FUS-KONFERANSE 2013
FUS-temaet ønsker at Morten Svarverud
skal være innleder på konferansen.
Lars Ole fikk i oppgave
å ta den første kontakten med Morten om dette.

Vi snakket også om møte-planen fremover til konferansen.

Vedtak: Arbeidet fortsetter i FUS-teamet 24. juni hos Cecilie.

 

 

10/12 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP FOR 2012
I begynnelsen av juli jobbet John-Harald og Lars Ole
både med hjemmesiden og rapporten.

Vedtak: Lars Ole skal legge ut det som ble laget
og ordne avslutte rapporten.

 

 

01/13 RGB FYLLER 20 ÅR
Vi tenker oss en feiring i kommune-gården med politikere, administrasjon og kommunale samarbeidspartnere
en tirsdag i november.

Vi ønsker også å invitere andre samarbeidspartnere
som SOR og NAKU, samt presse.

Vedtak: Festen i Vinkel-gården må flyttes til fredag 27. september
på grunn av høstferien.
Cecilie sjekker at denne datoer er ledig

 

 

 

Godkjenning av referat nummer 383
Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.

 

 

EVENTUELT

Vi jobbet store deler av dagens møte
med våre spørsmål
og mottatte svar fra de politiske partiene.