Rådgivningsgruppen

Nr. 376 – Referat fra 12. mars 2013

Referat fra 12. mars 2013
Tilstede: Tove Kjevik, Cecilie Dahl, John-Harald Wangen
og Erik Songstad
Ikke tilstede: Jacob Sverdrup (ferie)
Møte-leder: Tove Kjevik
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 9.00 til kl. 15.00
Besøk: Cora fra Bærum arbeidssenter er på besøk.
Steinar Wangen og Yohannes Okbalde
har begynt å jobbe på Ramma
og er med for å se på hva v jobbe med.
Cato Brunwald Ellingsen kl. 12.00
Vedlegg: 1/376 – Oversikt over tilrettelagt ferietilbud sommeren 2013

 

Faste punkter:

Informasjon fra andre møter og konferanser
Ingen andre møter og konferanser siden sist.

Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp i dag.

 

Beskjeder og informasjon
Vi får snart ny data-maskin.

Ferie-tilbud for funksjonshemmede 2013 er kommet.

 

Brev til gruppen
Ingen brev til gruppen.

 

@ E-post
E-post fra BKA-rådet med referat.

 

Internett, hjemmeside og Facebook
Vi har sett igjennom Grunden Tidningen for mars 2013.

Referat fra andre brukerråd i SAR
og Sentralt brukerråd

SAR
Vi foreslår at brukerådene har møte i forkant av SAR-møtene.
Saksliste til SAR-møtene skal være ferdige 4 uker før møtet.
Sakslisten lages på RGB-møtene.
Saks-listen sendes ut til alle våre kontakt-personer
og legger det på kommunens hjemmeside.

Møteplan for SAR i 2013
Møte 1 uke 9 Tirsdag 26. februar kl. 12.30 til kl. 15.00
Møte 2 uke 18 Tirsdag 30. april kl. 12.30 til kl. 15.00
Møte 3 uke 39 Tirsdag 24. september kl. 12.30 til kl. 15.00
Møte 4 uke 47 Tirsdag 19. november kl. 12.30 til kl. 15.00

På møte 2. april må vi lage ferdig
saks-liste til SAR-møtet tirsdag 30. april.

Vi har gått igjennom referatet fra møte 26. februar
og det er godkjent (se vedlegg 2/376).

Vi må bli flinkere til å forberede oss på sakene.
Kaffe, te og bord må sette frem raskere.

 

 

BKA-rådet
Vi har gjennomgått referatet fra møtet 28. februar.

 

Brukerråd i boliger
Ingen flere referater siden sist.

Sentralt bruker-råd
VI har gjennomgått referatet fra møte i sentralt brukerråd
John-Harald og Erik kan tenke seg
å komme på tema-kvelden 10. april.
Temaet er tildelings-kontorets arbeid
med enkelt-vedtak om tjenester til brukere.

Informasjon fra samarbeids-partnere
Ingen informasjon som ikke ligger under andre punkter i referatet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAKER

05/10 FN-KONVENSJONEN

Artikkel 17
Rett til å være seg selv

Vi skal vise respekt for alle mennesker
med nedsatt funksjonsevne.

De skal ha rett til å være seg selv.

Vedtak: Artikkel 18 tas på neste møte.

 

06/12 FUS-KONFERANSE 2013
Spørsmål fra de andre i FUS-temaet
om vi kan ta et siste møte før sommeren mandag 24. juni.

Forslag om at vi holder av datoen
og at et eventuelt møte kan være hos John-Harald på Kolsås.

Vedtak: Lars Ole oppdaterer Arbeids-heftet.
Neste møte er 8. april 2013 kl. 16.30 til kl. 20.00 hos Cecilie.

 

 

10/12 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP FOR 2012
Vi har fortsatt arbeidet med rapporten.

Vedtak: Regnskapet utsettes til neste gang.
John-Harald kommer kl. 08.30.

 

 

01/13 RGB FYLLER 20 ÅR
Datoen er lørdag 14. september.

Vedtak: Cecilie sjekker om Vinkel-gården er ledig.
Lars Ole sjekker fest-økonomi.

 

02/13 NAKU-KONFERANSE JUNI 2013
Cato Ellingsen er vernepleier og jobber for NAKU
– Nasjonal kompetansemiljø for utviklingshemmede i Trondheim.
Han har sitt kontor i Oslo.
Privat så skriver Cato en blogg som heter vernepleieren.com.

NAKU har en hjemmeside
for de som jobber i tjenesten for utviklingshemmede
i hele landet.

Er det noe på hjemmesiden vi vil gi tilbakemelding på,
så må vi bare gi beskjed.

RGB kan tenke seg å ha en stand på konferansen,
hvor vi informerer om RGB
og viser vårt arbeidet med FN-konvensjonen.

Cato har ansvaret for konferansen i Oslo,
og kan tenke seg å be oss om å hjelpe til på konferansen.

Cato tenker på oppgaver som registrering av deltakere,
sekretariatet for spørsmål og å ta i mot gjester.

Det er noen andre som jobber med Trondheims-konferansen,
så deltagelse på denne konferansen må Cato ta opp med de.

John-Harald foreslår at noen tar bilder
som kan brukes på hjemme-siden.

Det planlegges en mottakelse på Rådhuset dagen før på kvelden.
Kanskje det er behov for noe hjelp.

Vi må snakke om vi kan tenke oss å stille opp i forhold til intervjuer.

FN-konvensjonen og melding til stortinget
om levekår og tilbud til mennesker med utviklingshemming,
er temaer på konferansen.

Cato ønsker også forslag til kulturelle innslag.
Haug skoles musikk-korps
og gitar/sang med Steinar ble foreslått.

Vedtak: Cato skal ta opp saken
og sender oss en skriftlig forespørsel
innen neste møte som er 2. april.

 

Godkjenning av referat nummer 376
Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.

 

 

EVENTUELT

John-Harald lurte på om Cora har tenkt mer på
om hun ønsker å fortsette i RGB?

Jeg vil være her fordi jeg vil lære nye ting.

Vi kom frem til at Cora blir prøve-medlem frem til sommeren.
Fra høsten kan hun bli medlem.

Cecilie kjenner en som kan tenke seg å kanskje bli medlem.
Cecilie spør om hun vil komme på neste møte.