Rådgivningsgruppen

Nr. 375 – Referat fra 26. februar 2013

Referat fra 26. februar 2013
Tilstede: Jacob Sverdrup, Tove Kjevik, Cecilie Dahl,
John-Harald Wangen og Erik Songstad
Ikke tilstede:
Møte-leder: John-Harald Wangen
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 9.00 til kl. 12.00
Besøk: Cora fra Bærum arbeidssenter er på besøk.
Hun skal kanskje begynne i RGB.
Vedlegg:

 

Faste punkter:

Informasjon fra andre møter og konferanser
Lars Ole har hatt møte med Ann Kristin Gosse
om sider med brukerråds-arbeid på kommunens hjemmeside.

Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp i dag.

 

Beskjeder og informasjon
Vi har fått ja til å bytte ut maskinen til windows 7.
Lars Ole ordne dette.

Brev til gruppen
Ingen brev til gruppen.

@ E-post
E-post fra Berit Skjerve og Cato Brunwald Ellingsen.
Vi har svart på begge e-postene.

 

Internett, hjemmeside og Facebook
ULF-ferie arrangerer tur til Spania. Frankrike og Thailand i 2013.
Vi gratulerer NFU med nye hjemmesider.

Vi har lagt inn et par nyheter på hjemmesiden
og ordnet et bilde som ikke var på plass.

Referat fra andre brukerråd i SAR
og Sentralt brukerråd

SAR
Vi foreslår at brukerådene har møte i forkant av SAR-møtene.
Saksliste til SAR-møtene skal være ferdige 4 uker før møtet.
Sakslisten lages på RGB-møtene.

Møteplan for SAR i 2013
Møte 1 uke 9 Tirsdag 26. februar kl. 12.30 til kl. 15.00
Møte 2 uke 18 Tirsdag 30. april kl. 12.30 til kl. 15.00
Møte 3 uke 39 Tirsdag 24. september kl. 12.30 til kl. 15.00
Møte 4 uke 47 Tirsdag 19. november kl. 12.30 til kl. 15.00

Vi har laget saksliste til SAR-møtet tirsdag 26. februar.
Sakslisten legges ved dagens referat
og sendes ut til alle tjeneste-lederne i miljøarbeider-tjenesten.

Vi har gått igjennom sakslisten til dagens møte
og gjort alt klart.

Cecilie og Cora ordner med kaffe, te og kopper.
Jacob og Tove ordner med bord.
Erik og John-Harald ordner med stoler.

 

BKA-rådet
Ikke noe nytt.

 

Brukerråd i boliger
Ingen flere referater siden sist.

Sentralt bruker-råd
Referatet fra siste møte i sentralt brukerråd
er ikke godkjent ennå.

 

Informasjon fra samarbeids-partnere
Ingen informasjon som ikke ligger under andre punkter i referatet.

 

SAKER
På grunn av forberedelsene til SAR-møtet,
fikk vi ikke tid til andre saker.

 

05/10 FN-KONVENSJONEN

Vedtak: Artikkel 17 tas på SAR-møtet.

 

06/12 FUS-KONFERANSE 2013

Vedtak: Lars Ole oppdaterer Arbeids-heftet.
Neste møte er 8. april 2013 kl. 16.30 til kl. 20.00 hos Cecilie.

 

10/12 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP FOR 2012
Vi har fortsatt arbeidet med rapporten.

Vedtak: Regnskapet utsettes til neste gang.

 

01/13 RGB FYLLER 20 ÅR

Vedtak: Cecilie sjekker om Vinkel-gården er ledig.
Lars Ole sjekker fest-økonomi.

 

Godkjenning av referat nummer 375
Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.

 

EVENTUELT
Ingen saker til eventuelt.