Rådgivningsgruppen

Nr. 370- Referat fra 20. november 2012

Referat fra 20. november 2012
Tilstede: Renate Rø, Jacob Sverdrup, Tove Kjevik
og John-Harald Wangen.
Ikke tilstede: Cecilie Dahl og Erik Songstad
Møte-leder: Renate Rø
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 9.00 til kl. 12.00
Besøk:
Vedlegg:

 

 

Faste punkter:

 

Informasjon fra andre møter og konferanser
Ingen møter siden sist.

 

Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp.

 

 

Beskjeder og informasjon
Første møte på nyåret blir tirsdag 15. januar 2013.
Og ikke 8. januar som vi skrev i forrige referat.

 

Brev til gruppen
Ingen brev til gruppen.

 

@ E-post
Ingen e-poster vi trenger å svare på.
Internett, hjemmeside og Facebook
Intet spesielt denne gangen.

 

Referat fra andre brukerråd i SAR
og Sentralt brukerråd

 

SAR
Vi har laget et forslag til møteplan for SAR-møtene i 2013.

VI foreslår at brukerådene har møte i forkant av SAR-møtene.
Saksliste til SAR-møtene skal være ferdige 14 dager før møtet.
Sakslisten lages på RGB-møtene.

Møteplan for SAR i 2013
Møte 1 uke 9 Tirsdag 26. februar kl. 12.30 til kl. 15.00
Møte 2 uke 19 Tirsdag 7. mai kl. 12.30 til kl. 15.00
Møte 3 uke 37 Tirsdag 10. september kl. 12.30 til kl. 15.00
Møte 4 uke 47 Tirsdag 19. november kl. 12.30 til kl. 15.00

 

BKA-rådet
Vi har gjennomgått referatet fra møtet 8. november.

 

Brukerråd i boliger
Emma Hjorth boliger hadde sitt første bruker-rådsmøte
mandag 19. november i 3.etasje på Gjestehuset.
To brukere og to ansatte stilte på møtet,
samt tjenesteleder Toril Killie.
Lars Ole var på besøk og fortalte om arbeid i bruker-råd.

Sentralt bruker-råd
Møte var 30. oktober, men referatet er ikke ferdig ennå.

 

Informasjon fra samarbeids-partnere

Ingen informasjon.

 

SAKER

05/10 FN-KONVENSJONEN
Ingen artikkel i dag.

Vedtak: Vi fortsetter med artikkel 13 på møte 4. desember.

 

02/12 POLITIKER-STAFETT

Vedtak: Lars Ole etterlyser neste politiker
som skal komme på besøk.

 

06/12 FUS-KONFERANSE 2013
Neste møte er 26. november hos Cecilie.

Vedtak: Har ikke fått jobbet med saken på grunn av SAR-møtet.

 

07/12 FOREDRAG FOR VERNEPLEIER-STUDENTER
Vi har hold 3 gode forelesninger
for studentene på høgskolen i Oslo og Akershus.

De skriftlige svarene fra den siste gruppen får vi i øpet av uken.

Vedtak: Vi glede oss allerede til neste år.

 

Godkjenning av referat nummer 370
Referatet ble godkjent.

 

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.

 

EVENTUELT
Ingen saker til eventuelt.