Rådgivningsgruppen

Nr. 37 – Referat fra 3. september 1995

Referat fra 3. september 1995

Tilstede: Per, Tove, Anne, Rene og Steingrim
Fravær:
Møteleder: Lars Ole
Referent: Lars Ole
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl.18.00 til kl.21.00
Besøk:

 

Faste
punkter: Godkjenning av referat nummer 36.
Referatet ble en-stemmig godkjent.

Andre møter
Steingrim tar kontakt med område-prosjektet
iløpet av en måned
og hører hvordan det går.

Avis-utklipp
Avis-utklipp fra Budstikka 7.8.95
om opprettelse av tilsyns-utvalg i Bærum kommune.
Alle får med seg kopi av utklippet
og vi tar opp saken på neste møte.

Beskjeder og informasjon
Lars Ole fortalte kort om «Bærum 96».

Brev til gruppen
Vi har fått referat fra styremøte i FFO Bærum 13. juni 1995.
og brev om oppstart i epilepsi-foreningen etter sommeren.

Kontakt med samarbeids-partnere
Intet spesielt.

________________________________________________________________________

 

03/94 TILRETTELEGGING AV SANDVIKA
BUSS- OG TOG-STASJON
Rene forteller at de har begynt å gjøre forskjellige ting
på stasjonen.
Steingrim har sett at det har kommet opp
buss-tabeller for noen buss-ruter,
men ikke for alle.
Per har sett de gule stripene på trappen ned til Rimi.
Vi lurer på hvordan det går med saken.
Rene ønsker å komme i kontakt med Jansen
for å høre hvordan det går med arbeidet.

Vedtak: Vi sender et brev til Jansen
og ber om et møte.

 

06/95 BRUK AV ANDRES PENGER

Vedtak: Lars Ole etterlyser hvordan det har gått med saken.

 

01/95 KOMMUNE- OG FYLKESTINGVALGET 1995
Rene leste opp brevet som ble sendt til valg-styre i Bærum.
På valg-dagen 10.9 møter Lars Ole medlemmene
og blir med til valg-lokalet.
Etter at medlemmene har stemt,
skriver Lars Ole et referat fra besøket.

Forslag til møteplan: Per kl. 16.00
Steingrim kl. 17.30
Rene og Anne kl. 18.30
Tove kl. 20.00

Vedtak: Lars Ole avtaler nærmere med den enkelte.
07/95 BROSJYRE OM RGB
Vi ønsker en brosjyre i A-4 format med 4 sider.

Vedtak: Lars Ole lager et forslag til brosjyre
med utgangs-punkt i det som kom frem på møte
7. mai (vedlegg 2-35)

EVENTUELT
Video om biblioteket
Lars Ole lager avtale med Anne, Per og Tove om dette.

Brus-kjøp
Det er bare Per som ønsker brus på møtene.
Han kjøper brus i kiosken for han kommer på møtet.

T-2000
Per hadde med brosjyrer om den nye trikken.
Per ønsker at gruppen skal følge med
på hva som skjer med ut-byggingen.

Utbygging på Bekkestua
Per lurer på hvordan det går med utbyggingen.
Saken ble oversendt FFO Bærum.
Lars Ole etter-lyser arbeidet med saken.

Møteleder-liste
Tove er møte-leder på neste møte.
Lars Ole lager oversikt for høsten 1995.

Møte-liste
Neste møte blir tirsdag 26. september
Og møtet etter på det blir søndag 15. oktober.
Lars Ole lager oversikt for høsten 1995.

Noe å bite i på møtene
Møte-leder har ansvaret for dette.

Opp-rydding i permene
Vi brukte siste tiden av møtet til å rydde litt i permene.

Hvordan kan møte-rommet brukes?
Rene ønsker å vite litt mer om hvordan møte-rommet
kan brukes av medlemmen i RGB.