Rådgivningsgruppen

Nr. 369- Referat fra 6. november 2012

Referat fra 6. november 2012
Tilstede: Cecilie Dahl, Erik Songstad, Tove Kjevik
og John-Harald Wangen.
Ikke tilstede: Anne Marie Berg, Renate Rø og Jacob Sverdrup
Møte-leder: John-Harald Wangen
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 9.00 til kl. 15.00
Besøk: Ann Kristin Gosse fra Fagenheten
Vedlegg: 1/369 – Saksliste til SAR-møtet 20.11.12
2/389 – Svar fra studentene

 

 

Faste punkter:

 

Informasjon fra andre møter og konferanser
Erik og Lars Ole var på åpningen av vandre-utstillingen
i kommunegården i går.
Vi så film med John-Harald og hørte Pål lese dikt.

 

Avis-utklipp og andre nyheter
Erik har med uklipp fra Bæringen 18.10,
hvor det står om BKA
som skal ta i mot NAV-brukere på Wøyen gård.

 

 

 

Beskjeder og informasjon
Renate har gitt beskjed om
at hun ønsker å slutte i RGB fra neste år.

Anne Marie har bedt om permisjon til over påsken 2013.

SAR-julebordet blir på den spanske resturanten ved Gråstua
lørdag 24. november kl. 18.00.
Frist for påmelding er 8. november til Cecilie på mobil 40 00 20 20.
Til nå har 7 meldt seg på til årets hyggeligste julebord.

Første møte på nyåret blir tirsdag 8. januar 2013.

 

Brev til gruppen
Ingen brev til gruppen.

 

@ E-post
E-post fra Randi på Vernepleierhøgskolen
med studentenes svar fra forelesningen i forrige uke (07/12).

Internett, hjemmeside og Facebook

På Grundens hjemmeside kan vi lese i Grunden Tidning
om vårt besøk på deres årsmøte.

På ULFs hjemmeside kan vi lese om
at kommunenes sentralforbund i Danmark
ikke tar utviklingshemmedes rusproblemer på alvor.

 

Referat fra andre brukerråd i SAR
og Sentralt brukerråd

 

SAR
Vi har laget saksliste til neste møte i SAR som er 20. november.

Vi avslutter SAR-møtet med et besøk på utstillingen
”Uhørte stemmer og glemte steder” i kommunegården i Sandvika.

 

BKA-rådet
Ingen referat siden sist.

 

Brukerråd i boliger
Emma Hjorth boliger skal ha sitt første bruker-rådsmøte
mandag 19. november.
Vi gratulerer.

Sentralt bruker-råd
Møte er 30. oktober, men referatet er ikke ferdig ennå.

 

Informasjon fra samarbeids-partnere

 

Informasjon fra BBL
John-Harald var på samlingen i Asker 27. oktober.
Temaet for dagen er ”Annerledes og stolt – er det mulig?”
Han synes det var en fin dag og det ble snakket om
mange forskjellige og viktige temaer

 

 

 

 

SAKER

05/10 FN-KONVENSJONEN
Artikkel 12 handler om likhet for loven.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne
har rett til å bestemme i saker som forplikter dem.

De har rett til å bestemme over økonomien sin.
– det betyr at de har rett til å eie eller arve eiendom
– de har rett til å bestemme over pengene sine
– de har rett til å låne penger til hus eller andre ting
– ingen har rett til å ta penger, hus eller annet
fra et menneske fordi de har nedsatt funksjonsevne
– Norge skal sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne
får hjelpen de trenger for å ta viktige bestemmelser

De kan trenge hjelp til å bestemme i saker
når det gjelder for eksempel økonomi.

Når det er nødvendig skal staten sørge for
at det blir tatt hensyn til rettigheter og ønsker.

Staten skal beskytte de mot misbruk.
Det skal være en upartisk myndighet som fører kontroll.

 

Vedtak: Vi fortsetter med artikkel 13 på møte 4. desember.

 

 

02/12 POLITIKER-STAFETT

Vedtak: Lars Ole etterlyser neste politiker
som skal komme på besøk.

 

 

 

06/12 FUS-KONFERANSE 2013
Neste møte er 26. november hos Cecilie.

Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte.

 

 

07/12 FOREDRAG FOR VERNEPLEIER-STUDENTER
John-Harald og Tove skal holde foredrag på tirsdag 13.11
og Jacob på fredag 16.11.
Vi skal holde foredrag fra kl. 10.30 til 14.30 på Kjeller.

Lars Ole plukker opp Tove kl. 08.45 og John-Harald 09.15.
Lars Ole plukker opp Jacob kl. 08.45.

Vedtak: Vi bruker de samme spørsmålene som for studentene i Sandvika.

 

 

09/12 GJENGS HUSLEIE

 

Vedtak: Forstsetter saken på neste møte.

 

Godkjenning av referat nummer 369
Referatet ble godkjent.

 

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.

 

EVENTUELT
Ingen saker til eventuelt.