Rådgivningsgruppen

Nr. 366- Referat fra 25. september 2012

Referat fra 25. september 2012
Tilstede: Cecilie Dahl, , Erik Songstad, Tove Kjevik,
Renate Rø, Jacob Sverdrup og John-Harald Wangen.
Ikke tilstede: Anne Marie Berg,
Møte-leder: Jacob Sverdrup
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 9.00 til kl. 12.00
Besøk: Aleksander Liendo arbeidslag Emma Hjorth øst
Vedlegg:

 

Faste punkter:

Informasjon fra andre møter og konferanser
På onsdag 19. september var det møte i FUS-gruppen.
John-Harald har vært på Landsmøte i NFU
fra 21. til 23. september på Gardermoen.
Der fikk han blomster og diplom for 30 års tjeneste i NFU.

Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp eller nyheter.

 

Beskjeder og informasjon
Harald Kjeldsberg har gått bort.
Det skal være begravelse 2. oktober i Lille kapell på Haslum.
Etter på er det minnestund på Emma kafe.

Cecilie kjøper inn en bukett fra oss.
Renate holder en liten tale på minne-stunden.

 

Brev til gruppen
Ingen brev til gruppen.

 

@ E-post
Referat fra siste BKA-rådsmøte.

E-post fra Bård Kjetil om et seminar som skal være 5. november
i forbindelse med at utstillingen som skal være i kommunegården.
Seminaret skal handle om utviklingshemmedes situasjon i dag.
Det er forslag om å filme fra seminaret.
Cecilie lurer på om man får fri med lønn fra arbeid.
 

Internett, hjemmeside og Facebook

Grunden har nå 18 lokallag i Sverige
og over 650 medlemmer.

På ULFs side så vi på en musikk-video.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra andre brukerråd i SAR
og Sentralt brukerråd

Vi har laget saksliste til SAR-møtet (se vedlegg 1/365).
Møtet er 25. september kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkesåsveien 2.

Vi serverer kaffe, te og kjeks.

 

BKA-rådet
Vi gjennomgikk referat fra møte 20. september.

 

Brukerråd i boliger
Ingen referat.

Sentralt bruker-råd
Ingen møter siden sist.

 

Informasjon fra samarbeids-partnere
Tas opp på neste møte.

 

 

SAKER

 

05/10 FN-KONVENSJONEN

Vedtak: Vi fortsetter med artikkel 11 på neste møte.

 

02/12 POLITIKER-STAFETT
Ole Andreas Lilloe-Olsen fra Venstre kommer på neste møte.
Han er ennå ikke sikker på når og hvor lenge.

Vedtak: ingen vedtak.

 

06/12 FUS-KONFERANSE 27. OKTOBER

Vedtak: Vi informerer SAR om at konferansen er utsatt til 2013.

 

 

08/12 MELDING TIL STORTINGET
OM LEVEKÅR OG TILTAK
Vi har begynt å se på innspillene fra SOR og NFU.

Vedtak: Forstsetter saken på neste møte.

 

Godkjenning av referat nummer 366
Referatet ble godkjent.

 

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.

 

 

EVENTUELT
Ingen saker til eventuelt.