Rådgivningsgruppen

Nr. 365- Referat fra 11. september 2012

Referat fra 11. september 2012
Tilstede: Cecilie Dahl, , Erik Songstad, Anne Marie Berg,
Tove Kjevik, Renate Rø og John-Harald Wangen.
Ikke tilstede: Jacob Sverdrup
Møte-leder: Anne Marie Berg
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 9.00 til kl. 15.00
Besøk: Aleksander Liendo arbeidslag Emma Hjorth øst
Harald Sævereid fra SV
Vedlegg: 1/365 – Saksliste til SAR-møte 25. september
2/365 – Kalender for høsten 2012
3/365 – Påmeldingslapp

 

Besøk av Aleksander som er utdannet vernepleier
og jobber her på området.
Han skal være med oss i dag
og de to neste tirsdagene for å lære om hvordan vi jobber
og for å hjelpe oss.

 

Faste punkter:

Informasjon fra andre møter og konferanser
Ingen andre møter siden sist.

Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp eller nyheter.

 

 

Beskjeder og informasjon
Erik hadde med informasjon om
fritids-kalenderen for høsten 2012.

Cecilie skal til Gøteborg på mandag
for å hente ferdige lettleste brosjyrer om diskriminerings-loven.

Brev til gruppen
Ingen brev til gruppen.

 

@ E-post
Vi sendte en epost til Kirsten H. Haugen
og ba om å få fritids-kalenderen som et vedlegg.
Fikk svar med en gang (se vedlegg 2 og 3/365)

Vi har også lagt inn flere mottakere av referatet.

 

Internett, hjemmeside og Facebook

ULF skriver har skrevet et brev til sin sosialminister.
Der forteller de om hva som er viktig å gjøre noe med
i det danske samfunnet.

Marius har en egen side på Odalsportalen.no
hvor han skriver om livet sitt.
Marius er 23 år og har Downs syndrom.

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra andre brukerråd i SAR
og Sentralt brukerråd

Vi har laget saksliste til SAR-møtet (se vedlegg 1/365).
Møtet er 25. september kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkesåsveien 2.

Vi serverer kaffe, te og kjeks.

 

BKA-rådet
Referat fra møte 30. august hvor det står
at Convis skal flytte til Rud i mars 2013.

 

Brukerråd i boliger
Referat fra brukermøte i Jernbaneveien.
De tar opp jentemiddag, nye medlemmer, julebord og SAR-møte.

Sentralt bruker-råd
Ingen møter siden sist.

 

Informasjon fra samarbeids-partnere
Ingen ny informasjon.

 

 

SAKER

09/11 SAMARBEIDS-AVTALE
OG ØKONOMISK STØTTE
Det er hyggelig og til god hjelp at Aleksander er her.

Vi har gjort ferdig rapporten for 2011
og skrevet under.

Vedtak: Vi legger rapporten ut på hjemmeside.

 

05/10 FN-KONVENSJONEN
Artikkel 10 handler om retten til å leve.

Alle har rett til å leve.

Norge skal sørge for
at mennesker med en funksjonsnedsettelse
har samme rett til liv som alle andre.

Vedtak: Vi fortsetter med artikkel 11 på neste møte.

 

02/12 POLITIKER-STAFETT
VI presenterte oss og fortalte kort om gruppen vår.
Harald Sævareid er gruppeleder for Bærum SV.

Jobber til daglig som lærer på Nadderud videregående.
Harald har jobbet på Emma Hjorth når det for lenge siden var institusjon.

Han er opptatt av miljø-vern,
at vi tar vare på jorden vår.

Han er også veldig opptatt av rettferdighet,
at alle skal ha bra.

Vi så på SVs svar fra valg-brosjyren 2011.
SV mener at alle skal få velge hvor de vil bo
og hvem de vil bo sammen med.

Det viktigste er at man får den hjelpen når man har et behov
og ikke dagen etter.

Jobbe for at trygd kan bli gjort om til lønn.

Når det gjelder ferie,
skal det være likhet for alle.
Derfor blir det ikke riktig at mennesker med utviklingshemming
skal betale både for seg selv og for hjelpere.

Vedtak: Vi ber han utfordre en ny politiker,
enten fra Pensjonistpartiet, Kristelig folkeparti eller Venstre..

 

06/12 FUS-KONFERANSE 27. OKTOBER
Møte neste onsdag foregår på Ramma kl. 16.30 til kl. 20.00.
Astrid, Anita og Cecilie sitter på fra Sandvika kl. 16.10.
Renate går hjemmefra og John-Harald tar bussen.

Vedtak: Vi informerer SAR om konferansen.

 

07/12 FORDRAG FOR VERNEPLEIER-STUDENTER
PÅ HIOF og HIOA
Neste gang er 30. oktober i Sandvika
og da er det Erik, Renate og Cecilie som skal forelese.

 

08/12 MELDING TIL STORTINGET
OM LEVEKÅR OG TILTAK
Vi har begynt å se på innspillene fra SOR og NFU.

Vedtak: Forstsetter saken på neste møte.

 

Godkjenning av referat nummer 365
Referatet ble godkjent.

 

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.

 

 

EVENTUELT
Ingen saker til eventuelt.