Rådgivningsgruppen

Nr. 363- Referat fra 19. juni 2012

Referat fra 19. juni 2012
Tilstede: Cecilie Dahl, Jacob Sverdrup, Erik Songstad,
Anne Marie Berg, Tove Kjevik, Renate Rø
og John-Harald Wangen.
Ikke tilstede:
Møte-leder: Renate Rø
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 15.00
Besøk:
Vedlegg: Møteplan for høsten 2012

Faste punkter:

Informasjon fra andre møter og konferanser
Ingen møter siden sist.

Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp eller andre nyheter.

 

Beskjeder og informasjon
Ingen beskjeder eller informasjon.

Brev til gruppen
Ingen brev til gruppen.

 

 

 

@ E-post
Fra Randi Krogstad på HIOA
– Høgskolen i Oslo og Akershus, avdeling vernepleierutdanningen.
Som ønsker at vi skal forelese 3 ganger til høsten.
Vi bestemmer hvem som drar og når.

30. oktober HIAK Sandvika Erik, Renate og Cecilie
13. november HIOA Kjeller foredrag John-Harald og Tove
16. november HIOA Kjeller Jacob og Anne Marie

Internett, hjemmeside og Facebook
Ikke noe spesielt nytt.

 

 

Referat fra andre brukerråd i SAR
og Sentralt brukerråd

BKA-rådet
Ingen nye referat.

Brukerråd i boliger
Ingen referater fra brukerråd i boliger.

Sentralt bruker-råd
Ingen møter siden sist.

 

Informasjon fra samarbeids-partnere
Spørsmål fra BBL om e-postadresser til medlemmene i FUS.

 

 

 

 

SAKER

Jobbet mest med å planlegge
og fordele oppgaver til sommer-avslutningen.
Hvem skal si hva og når.

 

 

06/12 FUS-KONFERANSE 27. OKTOBER
Vi tar opp saken på sommer-avslutningen
og forteller om konferansen og temaet vi har valgt.

 

Godkjenning av referat nummer 363
Referatet ble godkjent.

 

Saks-liste for neste møte
Sendes ut i august.

 

 

EVENTUELT
Laget møteplan for høsten
og arbeidsplan for sommer-avslutningen.