Rådgivningsgruppen

Nr. 36 – Referat fra 23. mai 1995

Referat fra 23. mai 1995

Tilstede: Per, Tove, Anne, Rene og Steingrim
Fravær:
Møteleder: Rene
Referent: Lars Ole
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl.13.00 til kl.16.00
Besøk:

 

Faste
punkter: Godkjenning av referat nummer 35.
Referatet ble en-stemmig godkjent.

Andre møter
Ingen møter siden sist.

Avis-utklipp
Tove hadde med seg tre avis-utklipp.
Et fra markeds-dag på Emma Hjorth,
et med intervju av Anne Kvaal
og et om Hauger Verksted.
Alle ut-klippene er fra Budstikka.

Beskjeder og informasjon
Hedda Kristensen kunne ikke komme idag
fordi hun måtte på et annet møte.

Det blir avslutning onsdag 21. juni kl. 16.00.
Vi møtes på stasjonen ved torg-inngangen.

Brev til gruppen
Vi har fått referat fra års-møte i FFO.
FFO-Bærum skal ha stand i Sandvika
lørdag 26. august kl. 10 til kl. 15.00
De kaller det funksjonshemmedes dag.

Nordisk epilepsi-dag i Sandvika 20. mai.
Steingrim var tilfeldigvis innom standen.

Kontakt med samarbeids-partnere
Lars Ole har snakket med Anne Kvaal i FFO
om representant fra RGB i styret til FFO-Bærum.
Det er allerede en representant
for psykisk utviklingshemmede i styret
og det er Ellen Johansen fra Emma Hjorths Venner.

 

02/95 KULTURKAFE I LØKKEÅSVEIEN
Anne hjalp til med å smøre rund-stykker
og tok i mot gjester i døren.

Anne syntes det var ålreit å høre på Gro Dahle
fortelle morsomme og triste dikt.

Vedtak: Intet vedtak.

 

03/95 INTERESSE FOR HØYT-LESNING
Rene har ikke snakket med flere eldre.
Rene ønsker å utsette saken.

Vedtak: Saken utsettes.

 

03/94 TILRETTELEGGING AV SANDVIKA
BUSS- OG TOG-STASJON
Vi så på listen fra siste møte.

Vedtak: Lars Ole sender listen til Jansen.

06/95 BRUK AV ANDRES PENGER
Vi har fått brev fra Helge Tyrholm
om arbeids-gruppens forslag
til rutiner for hvordan miljø-arbeidere
skal forvalte andres midler.

Gruppens medlemmer har følgende kommentarer
til det å passe på andre penger:

– Viktig å snakke om hva pengene skal brukes til.
– Samarbeide om bruken av pengene.
– Få hjelp når det trengs.
– Sette opp budsjett sammen.
– Sikre mot tyveri.
– Viktig å ha lomme-penger.

Vedtak: Lars Ole sender kommentarene til Helge Tyrholm.

 

07/95 BROSJYRE OM RGB
Steingrim mener at brosjyren må sendes til arbeids-plasser
og boliger.
Viktig at flere får vite hva vi driver med.
Sende ut et forslag til høsten.

Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte.
Alle tenker mer på hva det skal stå i brosjyren.

 

EVENTUELT
Hvem kan tenke seg å være med på en film
om bruk av biblioteket?
Tove, Per og Anne kan tenke seg å være med.