Rådgivningsgruppen

Nr. 358- Referat fra 10. april 2012

Referat fra 10. april 2012
Tilstede: Cecilie Dahl, Erik Songstad, Anne Marie Berg,
Tove Kjevik, og John-Harald Wangen.
Ikke tilstede: Jacob Sverdrup
Møte-leder: Tove Kjevik
Tilretteleggere: Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 15.00
Besøk: Journalist og fotograf fra Fagbladet fra kl. 12.00
Vedlegg:

 

Faste punkter:

Informasjon fra andre møter og konferanser
Ingen møter siden sist på grunn av påsken.

 

Avis-utklipp og andre nyheter
Avis-utklipp fra Budstikka mandag 2. april
om den nye jobben til vår kollega Trond Lauten på Toyota.

 

Beskjeder og informasjon
Fagbladet ønsker å skrive om ”Bruker spør bruker”.
Fagbladet skal lage et eget nummer
som skal sendes ut til de medlemmene
som jobber med utviklingshemmede.
En journalist og fotograf kommer ved lunsj-tider.
Journalist Ingvill Bryn Rambøl og fotograf Inger Marie Grini.
Vi snakket litt rundt temaet for å forberede oss.

 

 

Brev til gruppen
Ingen brev.

 

 

@ E-post
E-post fra Steinar Wangen.
Steinar har lest i møtereferatene våre at vi jobber med
andre måter å organisere brukerråds-arbeidet.
Steinar kommer med forslag til innspill
som vi tar med oss i det videre arbeidet.

E-post fra Grunden.
De inviterer to av oss på årsmøtet sitt 25. til 26. mai.
Årsmøtet holdes på hotell Kusten
og de dekker reise og overnatting.
Det er flere som ønsker å reise.
Vi venter svar fra Grunden om flere kan komme.

E-post fra BroBygger-Ligaen.
Se punkt Samarbeidspartnere.

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Vi så på siden til NFU om Nei til sortering.
Dette er en viktig side om et viktig spørsmål.

Vi har fått en anbefaling på Facebook
om Morodalsfestivalen som er i Sør-Odal 16. juni.
Vi synes det ser ut som et bra arrangement.

Årets Stolthetsparade er 9. juni.

 

 

Referat fra andre brukerråd i SAR
og Sentralt brukerråd

BKA-rådet
Ingen referat.

Brukerråd i boliger
Ingen referater.

E-postadresser til brukerråd i Bærum kommune:
RGB post@radgivningsgruppen.no
BKA bkaraadet@baerum.kommune.no
Fredag-styret ?
REGA-rådet ?
Gjettum ?
Per Skreddersvei ?
Jernbaneveien ?
Levrestien ?
Hauger Park ?
Vangkroken ?

 

Sentralt bruker-råd
I referatet fra 20. mars står det blant annet:

• Sammensetning av Sentralt brukerråd,
Morten ønsker å tilrettelegge for deltagelse fra primær brukere?

• Forslag til organisering av brukerråd:

o RGB (Rådgivningsgruppen i Bærum)
blir en del av de kommunale brukerrådene.

o Lars Ole er ansatt i 20% stilling for å tilrettelegge for
RGB + SAR(Samarbeidsrådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid).

o Lars Ole kan også følge opp brukerrådene på tjenestestedene.
Saker, synspunkter fra brukerråd på tjenestested
bringes videre til sentralt brukerråd
ved at to brukere deltar i sentralt brukerråd
sammen med tilrettelegger.

Se også sak 09/11.

 

Informasjon fra samarbeids-partnere

BroBygger-Ligaen (BBL) har valgt 3 representanter til FUS-Teamet.
BBL spør om RGB har valgt representanter
eller om hele RGB deltar.
BBL har laget en liste over mulige møtedatoer,
de spør om hvilke dager og møteplasser
som passer for RGB .

Fra RGB stiller Cecilie, John-Harald og Renate.
Vi satser på mandag 30. april i Sandvika.
Enten Ridder-kontoret eller Kommune-gården.
RGB ordner med noe å spise.

Aktuelle temaer som RGB har snakket om
er ”Bruker spør bruker”,
FN-konvensjonen og bruker-råd i boliger.

 

 

SAKER

 

05/10 FN-KONVENSJONEN

Vedtak: Cecilie fortsetter med artikkel 5 neste gang.

 

 

09/11 SAMARBEIDS-AVTALE OG ØKONOMISK STØTTE
Begynt å snakke om organisering.
Forslag til rapport for 2011 må gjennomgås
og godkjennes.

Vedtak: Vi fortsetter diskusjonene på neste møte.

 

 

 

02/12 POLITIKER-STAFETT.

Vedtak: Regner med at Lisbeth Hammer Krog kommer om 14 dager.

 

 

04/12 NORDISK SAMARBEIDS-PROSJEKT
OM FN-KONVENSJONEN

Vedtak: Venter på svar på søknad

Godkjenning av referat nummer 358
Referatet ble godkjent.

 

Saks-liste for neste møte
Saksliste ble delt ut på møtet.

 

 

EVENTUELT
Ingen saker til eventuelt.