Rådgivningsgruppen

Nr. 351- Referat fra 6. desember 2011

Referat fra 6. desember 2011
Tilstede: Renate Rø, Cecilie Dahl, Anne Marie Berg, Erik Songstad, ,
Tove Kjevik, Jacob Sverdrup og John-Harald Wangen.
Ikke tilstede:
Møte-leder: Renate Rø
Tilretteleggere: Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 15.00
Besøk: Student Anne Marte Nes
Vedlegg:

 

Faste punkter:

 

Informasjon fra andre møter og konferanser
Ingen andre møter siden sist.

 

Avis-utklipp og andre nyheter
Jacob hørte på nyhetene i går
at Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten
går inn for at alle gravide skal ha rett til ultralyd i 12. uke.

Han er redd for at det fører til at fostre med down-syndrom
blir sortert bort.
Alle er enige med Jacob.

 

 

 

Beskjeder og informasjon
Martin fra BKA rådet,
spør oss om noen fra RGB vil være med på besøk
til Grunden i Gøteborg?
De fleste svarer ja at de vil være med.

NFUs Landsmøte blir i august/september 2012 på Gardermoen.

 

Brev til gruppen
Ingen brev.

 

@ E-post
Fra Ole Johan Beck om prosjektet ”Deltagelse og tilhørighet”,
se sak 10/11.

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

NFU kan fortelle at representanter både fra SV og KrF
spør UD om hvorfor FN-konvensjonen ikke er underskrevet.

 

Referat fra andre brukerråd i SAR
og Sentralt brukerråd

SAR
Ingen referat

BKA-rådet
Referat fra møte 1. desember
Martin, Rune og Lene har vært på møte
med tjeneste-lederne i boligene.

 

Har hatt besøk fra Grunden.
Grunden er en organisasjon
med og for utviklingshemmede i Gøteborg.

Grunden driver med tilrettelagte arbeids-plasser,
Fritids og ferietilbud.
De har laget noen morsomme filmer som kan lånes.
En film handlet om mat-laging.

 

BKA fikk lyst til å lage en moro-film om BKA.
BKA rådet har lyst til å besøke Grunden.
De vil invitere RGB til å være med.

 

Brukerråd i boliger
Ingen referat.

Sentralt bruker-råd
Ingen referat.

Informasjon fra samarbeids-partnere
Vi har fått foreløpige notater fra Tema-dagen om Ferie og fritid.
Vi har ansvaret for å innkalle til et samarbeids-møte i 2012,
for å finne felles mål og lage en handlings-plan.

FUS står for Fakta, Utviklingshemmede og Samfunn.

 

SAKER

05/11 FORELESNINGER FOR HØSTEN
Mandag 5. desember kl. 10.30 til kl 14.30
var Renate, Tove og Lars Ole på Høgskolen i Akershus.

Renate syntes det var fint å være der, studentene var fornøyde,
de syntes vi var flinke og at det vi snakket om var viktig.

Vedtak: Tove og Renate må leverer skatte-kort til Lars Ole

 

 

09/11 SAMARBEIDS-AVTALE OG ØKONOMISK STØTTE
På møtet 11. oktober ba vi om et skriftlig forslag fra kommunen
i forhold til en ny avtale med kommunen.
Vi har ennå ikke fått noe svar på dette.

Vi har tidligere fått beskjed om at vi får støtte for 2011,
men vi har ikke fått noen penger på kontoen vår ennå.
RGB kan ikke fortsette å jobbe uten penger på kontoen.

Vedtak: Første møte i januar blir enten et vanlig møte
hvis økonomien er på plass
eller et ”Hva gjør vi nå-møte” hvis vi fortsatt mangler penger.

 

 

10/11 DELTAGELSE OG TILHØRIGHET
Vi har fått svar fra Kirsten Hognestad Haugen
som svarer at Tilrettelagt fritid ikke har tid
til å følge opp saken.

Spesialprest Beck vurderer andre måter
å kontakte Bærum kommune på.

Vedtak: Vi foreslår at Beck møter oss på nyåret
og at vi sammen kan planlegge for en konferanse.
Vi inviterer Morten Svarverud til dette møtet.

 

 

Godkjenning av referat nummer 351
Referatet ble godkjent.

 

Saks-liste for neste møte
Ny informasjon i begynnelsen av januar 2012.

 

 

EVENTUELT
På neste møte må adresselisten oppdateres med nytt medlem.