Rådgivningsgruppen

Nr. 350- Referat fra 22. november 2011

Referat fra 22. november 2011
Tilstede: Renate Rø, Anne Marie Berg, Erik Songstad, ,
Tove Kjevik, Jacob Sverdrup og John-Harald Wangen.
Ikke tilstede: Cecilie Dahl og Lars Ole Bolneset
Møte-leder: John-Harald Wangen
Tilretteleggere: Lars-Ove Nordnes
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 15.00
Besøk: Vidar Haagensen kl. 12.00
Vedlegg:

 

Faste punkter:

 

Informasjon fra andre møter og konferanser
RGB har deltatt på temahelg om ferie og fritid. Se sak 09/11

 

Avis-utklipp og andre nyheter
Bæringen torsdag 17. november 2011
bilde av politikerne i kommunestyret 2011-2015

 

Beskjeder og informasjon
CP-konferansen fredag 27. januar 2012 i Oslo Kongressenter
Tittel på konferansen er ”Planlagt og tilrettelagt”

Lønnen på Løxa utvikling as har gått opp til kr. 26.- per time
Brev til gruppen
Tidsskriftet ”Utvikling”, vi har gratis abonnemang på bladet.

@ E-post
Nyhetsbrev fra NFU 11. november og 18. november
Fra Tore Saksen i Gjøvik kommune so takker for møtereferat.
Fra Brobygger-ligaen BBL, se sak 09/11

Fra Høgskolen i Akershus
angående undervisning av studenter, se sak 05/11

Internett og hjemmeside
Vi har sett på NFU sin hjemmeside.
Her er det en artikkel som heter
”Gir kommunene blaffen”,
I artikkelen står det om liten deltagelse
fra kommunene på konferanse
om politikken overfor mennesker med utviklingshemning.

 

Referat fra andre brukerråd i SAR
og Sentralt brukerråd

SAR
Neste møte 28. februar 2012

BKA-rådet
Referat fra møte 17. november
Her står det om at Trond har fått jobb på Toyota på Rud.
Han trives kjempebra.

Brukerråd i boliger
Ingen referat.

Sentralt bruker-råd

Informasjon fra samarbeids-partnere
Se sak 06/11 Tema-helg om ferie og fritid

 

SAKER

06/11 TEMA-HELG OM FERIE OG FRITID
Vi har fått E-post fra ”Brobygger-ligaen”
De takker for sist,
de synes det var flott med 19 deltagere.
De spør om hva vi synes om tema-helgen

Erik: Erik syntes det var flott

Tove: Syntes det var hyggelig

Anne Marie: Syntes det var et fint tema,
hun vil gjerne jobbe videre med temaet.

John Harald: Det er leit at ferie blir for dyrt
fordi utviklingshemmede må betale for ledsagere.

Vi gleder oss til å lese referatet og se bilder fra Tema Helgen

Vedtak: RGB og BBL møtes siste halvdel av april 2012
Ny temahelg 27. oktober 2012 på Hasselbakken

05/11 FORELESNINGER FOR HØSTEN
Tidspunkt er mandag 5. desember kl. 10.30 til kl 14.30
Vi har sett på lysbildene fra tidligere forelesninger

Saker studentene ønsker at vi forteller om:
05/03 prinsipper for selvbestemmelse
01/05 SOR-KONFERANSE 2005
10/07 selvbestemmelse og brukermedvirkning
11/07 «Vi vil, vi vil, men får det ikke til?»
01/10 Verdens-Kongress i Berlin
03/10 Handlings-program 2011-2014
05/11 Ny verge-måls lov

Vedtak: Lars Ole avtaler transport med Renate, Tove
Lars Ole spør Cecilie om hun vil være med.

 

 

10/11 DELTAGELSE OG TILHØRIGHET
Vi har ikke mottatt svar fra Kirsten Hågnestad Haugen enda.

Vedtak: Utsatt til neste møte

 

 

Godkjenning av referat nummer 350
Referatet ble godkjent.

 

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.

 

 

EVENTUELT
Besøk fra Vidar Haagensen som informerte oss om ”Facebook”
Han hjalp oss med å opprette egen side.

John-Harald Wangen blir redaktør for siden, Lars Ole tilrettelegger.

Vi har laget og delt ut møteplan for våren 2012

 

Juleavslutning 6. desember hjemme hos Anne Marie Berg
i Jernbaneveien 91, 1369 Stabekk
Vi koser oss med julemat
Lars Ole handler inn.

Vi møter på Ramma som vanlig.
Vanlig møte fram til kl. 12.30
Lars-Ove og Lars Ole ordner med transport.
Vi inviterte Leif Kåre.