Rådgivningsgruppen

Nr. 348- Referat fra 25. oktober 2011

Referat fra 25. oktober 2011
Tilstede: Renate Rø, Anne Marie Berg, Erik Songstad,
Tove Kjevik, Jacob Sverdrup og John-Harald Wangen.
Ikke tilstede:
Møte-leder: Erik Songstad
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 15.00
Besøk:
Vedlegg:

 

 

Faste punkter:

 

Informasjon fra andre møter og konferanser
Referat fra BKA-rådet, Brukerråd i Vangkroken
og muntlig referat fra Sentralt brukerråd,
Se eget punkt.

 

Avis-utklipp og andre nyheter
I Bæringen 9/11 står det om neste års budsjett.
Rådmannen foreslår kutt på 150 millioner.

 

 

 

Beskjeder og informasjon
Boktreff på Bekkestua bibliotek 12.11 og 10.12.

Vi har blitt med på et prosjekt
hvor vi skal jobbe med FN-konvensjonen
sammen med Ulf i Danmark og Grunden i Sverige.
Det er søkt om penger,
men vi vet ennå ikke om vi får penger.

 

Brev til gruppen
Ingen brev til gruppen

 

@ E-post
Vidar kan komme neste gang og snakke om Facebook.
Vi ber han komme kl. 12.00

Internett og hjemmeside

På ULF sin hjemmeside står det om en mann
som ønsker kontakt med annen mann.
Han synes det er vanskelig
å være utviklingshemmet og homoseksuell.

Det står også at ULF utdanner 20 bruker-veiledere.
Dette er et samarbeid mellom ULF og myndighetene.
Bruker-veilederne kan komme og holde foredrag
om selvbestemmelse, medbestemmelse og innflytelse.

På NFUs side står det om Marte Wexelsen Goksøyr.
Hun har fått Bjørson-prisen
for sin modig kamp for å skaffe mennesker med utviklingshemning
et likeverdig liv med funksjonsfriske.
Vi gratulerer henne med prisen.

 

 

Referat fra andre brukerråd i SAR
og Sentralt brukerråd

 

SAR
Vi har forberedt SAR-møte.

Rapporten om Bruker spør bruker er enda ikke ferdig
Må legges fram på neste SAR-møte i 2012.

Gjøvik kommune kommer ikke på besøk før til våren.

Hvem stiller som representanter til dialog-møte?
Vi tar en runde på møtet
og hører hva de andre mener om hva som trengs av kunnskap
for å gi oss tjenester.

 

 

BKA-rådet
Referat fra BKA-møte 20. oktober
Her står det om:

At Jon Erling ble intervjuet av ”Ekko”- et debatt
program på NRK – P2.
Dette var et bra program, og dere kan høre
dette om igjen på NRK – nettradio.

Har snakket om Tema-helg om ferie og fritid.

 

Brukerråd i boliger
Referat fra brukerrådet i Vangkroken 11. oktober
De snakket blant annet om boka til Kai Zahl
Jacob og Renate fortalte om diskusjonen i RGB
Børge fortalte at han hadde blitt intervjuet flere ganger.

 

 

Sentralt bruker-råd
Referat fra møte 24. oktober om handlings-programmet.

Vedtakene om hjelpen i boligene skal gjennomgås.
Vedtakene skal bli mer detaljerte
og skal si noe om bruk av tid.

Koordinerende enhet skal reduseres fra 4 til 2 ansatte.
De skal nå bare jobbe med opplæring og systemet,
ikke direkte med brukere.

Det blir litt reduksjon på Haug skole.
Det kan bety at færre får tilbud om å gå på Haug.

Referatet er enda ikke sendt ut,
vi ser mer på dette når referatet kommer.

 

Informasjon fra samarbeids-partnere
Innspill fra BBL om Felles-sasmlingen.
Se referat fra SAR-møtet.

 

SAKER

 

Resten av møtet gikk til å forberede SAR-møtet.

 

Godkjenning av referat nummer 348
Referatet ble godkjent.

 

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.

 

 

EVENTUELT
Ingen saker under eventuelt.