Rådgivningsgruppen

Nr. 344- Referat fra 30. august 2011

Referat fra 30. august 2011
Tilstede: Renate Rø, Anne Marie Berg, Erik Songstad, Tove Kjevik, Jacob Sverdrup og John-Harald Wangen.
Ikke tilstede:
Møte-leder: Renate Rø
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 15.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: Ingen

Diverse:
Vi startet møtet med en runde rundt bordet
med tema: Hva jeg gjorde i sommer-ferien?

 

Faste punkter:

Informasjon fra andre møter og konferanser
Lars Ole har vært på studie-tur til ULF og Grunden
for å snakke om FN-konvensjonen.
Han har med hilsninger tilbake fra alle våre venner.

Avis-utklipp og andre nyheter
Tove har med flere Budstikka-artikler om kommune-valget.
Renate har med valg-avisen til lett lest avisen Klar Tale.

 

 

 

Beskjeder og informasjon

Convis feirer 20-års jubileum i år.
RGB gratulerer.

 

Brev til gruppen
Regning for trykking av valgbrosjyre
og kontoutskrift fra banken.

 

@ E-post
E-post fra Brobygger-Liagen, se eget punkt.
E-post fra høgskolen i Østfold og Akershus se sak 5/11
E-post fra Inclusion Europa
som inviterer til konferanse for utviklingshemmede i Portugal.

 

Internett og hjemmeside

På ULFs hjemmeside er det et side
hvor man kan stille spørsmål til politikere.
Denne siden er laget fordi det snart er valg i Danmark.
Kanskje vi skulle lage en slik side?

John-Harald har oppdatert vår side
med informasjon om valg-brosjyren

 

Referat fra andre brukerråd i SAR
og Sentralt brukerråd

 

BKA-rådet
I referat fra møte 18. august kan vi lese om
at de planlegger å gjennomføre en medarbeider-undersøkelse.

De tenker fortsatt på om det er
brukere som skal spørre brukere,
eller om det er ikke-utviklingshemmede
som skal spørre ansatte med utviklingshemming.

 

Brukerråd i boliger
Ingen referat fra brukerråd

 

Sentralt bruker-råd
Neste møte er 6. september 2011.
På dette møtet skal de blant annet diskutere
om det også skal være medlemmer med utviklingshemming i rådet.

 

Informasjon fra samarbeids-partnere
BBL inviterer oss til felles møte med Asker-gruppen
lørdag 12. november i Asker fra kl. 10.00 til kl. 21.00.
Hoved-temaet for dagen er ferie.
Vi har satt av datoen og alle kan komme,
bortsett fra Lars-Ove som er i utlandet.
Stedet for møtet synes vi er et godt forslag.

 

 

 

 

 

 

SAKER

 

05/10 FN-KONVENSJONEN
Arbeids-gruppen er ferdig med å gjøre
Informasjons- og utviklingsprogrammet
”Mennesker med utviklingshemming
skal heller ikke diskrimineres” lett lest.

Den neste oppgaven er å sikre at
FN-konvensjonen
og en kort-utgave av denne
er gjort lett lest.

Grunden Media har fått oppdraget
med å lage bildene til materialet.

Vedtak: For å sikre at alt er lett å forstå,
går vi igjennom materialet før trykking.
 

04/11 VALG-BROSJYRE
Brosjyren er trykket opp i 2000 eksemplarer.
Den er delt ut på:
– Løxa utvikling (50 brosjyrer)
– Tjenesteledere PLO (300 brosjyrer)
– BKA (60 brosjyrer)
– Politske partiene (500 brosjyrer)
– Tildelingkontoret og fagenheten (200 brosjyrer)
– Informasjonen i kommunegården (100 brosjyrer)
– Dønski vg. skole (70 brosjyrer)
– NFU sentralt og NFU Oslo (50 brosjyrer)

De som ikke har fått:
Rud, Sandvika og Holmen vg. skole (90 brosjyrer)
Mølla og Dønski industrier (50 brosjyrer)
Klubben, Emma kafe (30 brosjyrer)

Vedtak: Anne Marie og Erik blir med Lars Ole på fredag
for å deler ut til de som ennå ikke har fått.

Alle sjekker tilgjengeligheten ved sine valg-lokaler.

 

05/11 FORELESNINGER TIL HØSTEN
Vi har fått spørsmål om forelesninger
for studenter på høgskolene i Østfold og Akershus.

Vedtak: Erik og Jacob holder foredrag
for studenter på Østfold høgskole 8. september.

John-Harald og Anne Marie holder foredrag
for studenter på Akershus høgskole 7. oktober.

Tove og Renate holder foredrag
for studenter på Akershus høgskole 28. november.

 

 

Godkjenning av referat nummer 344
Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.

 

 

 

EVENTUELT
Ingen saker til eventuelt.