Rådgivningsgruppen

Nr. 343- Referat fra 7. juni 2011

Referat fra 7. juni 2011
Tilstede: Renate Rø, Anne Marie Berg, Erik Songstad, Tove Kjevik, Leif Kåre Fjelde, Jacob Sverdrup og John-Harald Wangen.
Ikke tilstede:
Møte-leder: Leif Kåre Fjelde
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 12.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: Ingen

Faste punkter:

Informasjon fra andre møter og konferanser
24. mai var John-Harald, Erik og Anne Marie
på tema-kveld om ny vergemåls-lov.
Tema-kvelden var arrangert av sentralt brukerråd.

Evalueringsmøte 25. mai om SOR-konferansen.
Se egen sak.

Bruker-undersøkelsen ”Bruker spør bruker” ble presentert
for kommunens avlastnings-tjeneste mandag 6. juni.

 

Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen utklipp eller andre nyheter.

 

 

 

Beskjeder og informasjon
Første møte etter sommeren er 30. august.

Tove forteller om at det skal foregå noe i Løkkeåsveien 26. august.
Det handler om fremtiden til mandags-klubben.
Tilretteleggerne sjekker mer ut hva dette handler om.

I dag er det siste dagen til Leif Kåre.
Jacob holder tale for Leif Kåre på sommer-avslutningen.

 

Brev til gruppen
Ingen brev.

 

@ E-post
E-post fra Brobygger-Liagen, se eget punkt.

 

Internett og hjemmeside
Hva så vi på her?

Filmsnutt.

 

Referat fra andre brukerråd i SAR
og Sentralt brukerråd

 

BKA-rådet
Ingen nye referat siden sist.

Brukerråd i boliger
Ingen referat fra brukerråd.

Sentralt brukerråd
Neste møte er 6. september 2011.

 

Informasjon fra samarbeidspartnere
Det blir møte med BBL til høsten.
Vi fortsetter planleggingen til høsten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAKER

 

04/11 VALG-BROSJYRE
Vi har sendt DVDen til gruppe-lederne og sekretærene
for de forskjellige partiene
som stiller med liste til høstens valg i Bærum.
Vi har også sett på DVDen.l

I neste nummer av Bæringen
kommer det en artikkel om arbeidet med DVDen.

Vedtak: Tilretteleggeren samler inn svarene fra partiene
og leverer svarene fra partiene til trykking.

 

Vi har planlagt sommeravslutningen

VI har laget en egen plan for dette,
samt handle-liste og fordeling av arbeids-oppgaver.

 

 

Godkjenning av referat nummer 343
Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte
Sendes ut etter sommeren.

 

EVENTUELT

Vergemål er så viktig at det bør være en egen sak.
Kanskje vi skal lage en tema-kveld eller tema-helg
om nye vergemåls-loven til høsten.