Rådgivningsgruppen

Nr. 342- Referat fra 24. mai 2011

Referat fra 24. mai 2011
Tilstede: Renate Rø, Anne Marie Berg, Erik Songstad,
Tove Kjevik, Jacob Sverdrup og John-Harald Wangen.
Ikke tilstede: Leif Kåre Fjelde
Møte-leder: Erik Songstad
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 15.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: Ingen

Faste punkter:

Informasjon fra andre møter og konferanser
Lars-Ove har vært på heldagsmøte mandag 22. mai
med utviklingssenter for hjemmetjenester.
Hvordan jobbe videre med ”Bruker spør bruker”
var et av temaene.
Det skal skrives en rapport i løpet av sommeren.
Når denne er ferdig skal
kommunen vurdere om ”Bruker spør bruker” skal videreføres.

Leif Kåre, Cecilie, Hege og Lars-Ove
har presentert resultatene fra ”bruker spør bruker”
for regionalt senter for utviklingshemmede i Vestre Viken helseforetak.

 

Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen utklipp eller andre nyheter.

 

 

Beskjeder og informasjon
Onsdag 25. mai møtes representantene,
som deltok på SOR konferansen
”En ny hverdag, om selvbestemmelse, utvikling og mestring
20 år etter HVPU-reformen.”
for å evaluere konferansen.

Anne Marie, Erik og John Harald
drar på tema-kvelden om vergemåls-loven.
Vi drar sammen til Sandvika etter møtet
for forberede temaet og spise noe sammen.

 

Brev til gruppen
Ingen brev.

 

@ E-post
Mottatte påmeldinger til sommeravslutningen på e-post:
Brukerråd Gjettum (3), Brukerråd Jernbaneveien (6)
Brukerråd Per Skreddersvei (2), og politiker Lisbeth Hammer Krog.

Vi har fått e-post fra venstre, høyre og pensjonistpartiet

E-post fra Brobygger-Liagen, se eget punkt.

 

Internett og hjemmeside

Vi så på Dagrevyen fra søndag 22. mai
om endringer i folketrygdloven.
Dette får betydning for hvor mye vi kan tjene
uten at det går ut over trygden.

 

Referat fra andre brukerråd i SAR
og Sentralt brukerråd

 

BKA-rådet
I referat fra møte 19. mai kan vi lese om
planer for gjennomføring av en bruker-undersøkelse i BKA.

Brukerråd i boliger
Ingen referat fra brukerråd

Sentralt brukerråd
Neste møte er 6. september 2011.

 

Informasjon fra samarbeidspartnere
BBL inviterer oss til felles møte med Asker-gruppen til høsten.
Vi synes det er et godt forslag.
Sendte svar e-post på dette
med forslag om å ta opp ferie som tema.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAKER

 

03/11 SOR-KONFERANSE HVPU …
Evaluering av konferansen 25. mai kl. 15.30 til kl. 18.00.
Vi skal være i Ide-klekkeriet i sentralhallen.

De som kommer er:
Erik Songstad, John-Harald Wangen, Lars Ole Bolneset,
Gry Nilsen, Cecilie Dahl, Lars-Ove Nordnes,
Hege Rysstad, Mette Mørk, Lene Valaker og Trond Lauten

Vedtak: Ingen nye vedtak

 

 

04/11 VALG-BROSJYRE
I går ble tre representanter fra BKA / SAR filmet
mens de stilte spørsmålene til politikerne.
Opptakene skal redigeres i morgen.

Vedtak: Den ferdige DVDen sendes til gruppe-leder og sekretærer
for alle de politiske partiene i Bærum.

 

Godkjenning av referat nummer 342
På grunn av data-trøbbel,
ble referatet skrevet på nytt og godkjent 7. juni.

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.

 

 

EVENTUELT
Vi delte ut møte-listen for høsten.