Rådgivningsgruppen

Nr. 34 – Referat fra 25. april 1995

Referat fra 25. april 1995

Tilstede: Per, Anne, Rene, Tove og Steingrim
Fravær:
Møteleder: Per
Referent: Lars Ole
Sted: Løkkeåsveien 2. kl.13.00-16.00
Besøk:

Møteleder ønsket velkommen til første møte på en vanlig ukedag.

Faste
punkter: Godkjenning av referat nummer 33.
Referatet ble en-stemmig godkjent.

Andre møter
Vi har fått referat fra styremøte i FFO
og brev fra epilepsiforeningen

Avis-utklipp
Tove hadde med seg utklipp fra Bæringen nr. 5-95
om utbyggingen på Emma Hjorth
og en artikkel fra VG 3. april med bilde av Lars Ole.

Beskjeder og informasjon
Ingen beskjeder.

Brev til gruppen
Ingen brev til dette møtet.

Kontakt med samarbeids-partnere
Ingen kontakt siden siste møte.