Rådgivningsgruppen

Nr. 339- Referat fra 12. april 2011

Referat fra 12. april 2011
Tilstede: Renate Rø, Anne Marie Berg, Erik Songstad,
Jacob Sverdrup og John-Harald Wangen.
Ikke tilstede: Leif Kåre Fjelde og Tove Kjevik
Møte-leder: Erik Songstad
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 15.00
Besøk: Asker-gruppen kl. 13.00 til 15.00
Vedlegg: 1/339 Referat fra samarbeidsmøte

 

Faste punkter:

 

Referat fra andre møter og konferanser
Erik og John-Harald har vært på 2-dagers SOR-konferanse
(se sak 03/11).

 

 

Avis-utklipp og andre nyheter
Anne Marie har med utklipp fra ferie-brosjyrer.

 

 

 

Beskjeder og informasjon
Vi legger ut noen brosjyrer i stativet i gangen.

På tirsdag 10. mai
er det informasjons-møte om vergemåls-loven.
De som har lyst,
treffes etter RGB-møte for å forberede seg og spise noe sammen. Etter på drar vi på informasjons-møte fra kl. 19.00 til 21.00.

 

 

Brev til gruppen
Regning og konto-utskrift.

 

@ E-post
E-post fra BKA-rådet med referat fra 7. april.

E-post fra de som jobber med lett-lest utgave av
FN-konvensjonen
og Informasjons- og utviklingsprogrammet
til BLD (Barne- likestilling- og inkluderingsdepartementet)

E-post fra Brobygger-Ligaen.

 

Internett og hjemmeside
Grunden har startet en Facebook-gruppe.
Denne gruppen har som mål
at alle skal slutte å bruke ordet utviklingshemmet.

Vi har send en e-post til ULF
og bedt de om å skrive dato på de nyhetene de legger ut,
slik at det blir lettere for oss å følge med.

 

 

Referat fra andre brukerråd

BKA-rådet
I referatet fra BKA-rådet 7. april
kan vi lese at de har bestemt seg
for å ha møte hver 14 dag.

Brukerråd i boliger
Ingen referat.

 

Asker-gruppen
Ingen referat.

 

Sentralt brukerråd
Ingen møter siden sist.

Funksjonshemmedes råd
Vi har sett på rådets referat fra møte 5. april.
Vi fant ikke noe spesielt for oss.

 

 

Samarbeidspartnere

 

Brobygger-Ligaen – BBL
Leder Astrid Kvisvik har bedt oss om
å synliggjøre at BBL ikke er et brukerråd.

Rettelse fra forrige referat:
Astrid er gjenvalgt som SH-koordinator.
Det var ikke valg av leder på dette årsmøtet.

 

 

 

SAKER

 

05/10 FN-KONVENSJONEN
Vi har nå fått forslag til lett-lest FN-konvensjon.

En forenklet utgave som ble delt ut på møtet.
Alle leser på denne til neste gang.

Erik og Anne Maria har allerede sagt at de er interessert
I å jobbe med den hele versjonen.

Vedtak: Etter påske tar vi opp den hele versjonen
og bestemmer hvem som skal jobbe med den
og når.

 

 

02/11 SOR-KONFERANSE HVPU …
På konferansen var det 660 deltagere.
Erik brukte tale-maskinen til å presentere seg.

Vi jobbet med alle spørsmålene vi fikk,
derfor var vi ikke på alle foredragene.

På kvelden var det fest med god mat.

Et viktig tema på konferansen var selvbestemmelse.
Et eksempel var det å bestemme hvor man vil bo.

Vi tok opp spørsmålet om hvem som skal betale for
ledsagere under ferie?

Vedtak: Vi finner en dag eller kveld
hvor vi kan evaluere vår innsats på konferasen.
Vi lager også en presentasjon til sommer-avslutningen.

 

 

 

04/11 VALG-BROSJYRE
Vi har ennå ikke fått noe svar fra de andre bruker-rådene.
Fristen er fredag 15. april.

Vi har fått vite at det er et fond
som det er mulig å søke om penger fra
for å lage valg-brosjyre
Fondet heter Frifond stem
og det er Landsrådet for Norges barne og ungdomsorganisasjoner
som har ansvaret for fondet.

Vedtak: Vi ber SAR om å sende en søknad for å få dekket
trykking av valg-brosjyren og videoopptak.

 

Godkjenning av referat nummer 339
Referatet ble godkjent.

 

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.

 

 

 

EVENTUELT
Inge saker til eventuelt.