Rådgivningsgruppen

Nr. 334- Referat fra 1. februar 2011

Referat fra 1. februar 2011
Tilstede: Tove Kjevik, Renate Rø, Erik Songstad, Anne Marie Berg, Leif Kåre Fjelde og John-Harald Wangen
Ikke tilstede: Jacob Sverdrup
Møte-leder: Anne Marie Berg (vikar)
Tilretteleggere: Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 15.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: Ingen

Faste punkter:

 

Referat fra andre møter og konferanser
Resultatene fra bruker-undersøkelsen ”Bruker spør bruker”
er fortalt om i Gjettumveien, Skytterdalen og Per Skredders vei.

Levrestien, Jernbaneveien og Hauger park
får vite resultatene denne uken.

 

Avis-utklipp og andre nyheter
Renate og Tove hadde med utklipp
fra Budstikka fredag 28 januar.
Der står det et intervju med Leif Kåre
i forbindelse med hans 50-årsdag.

Erik hadde med utklipp fra Budstikka i midten av januar.
Utklippet handler om at det ikke skal bygges heis
på Bekkestua stasjon.

Beskjeder og informasjon
Renate har fått mobil.

Leif Kåre gir beskjed om
at vi må finne en annen vikar til SOR-konferansen,
fordi han ikke ønsker å påta seg for mye.
Erik Songstad stiller som ny vikar.

 

Brev til gruppen
Ingen brev

 

@ E-post
To e-poster fra Frøydis Lindseth
om tema-dag – Sorg og psykiske lidelser. Se sak 02/11

Fra Asker-gruppen.
Se brukerråd og samarbeidspartnere.

Fra Steinar Wangen i Empo TV.
Han skriver at FN-konvensjonen om forbud
av diskriminering av mennesker med nedsatt funksjonsevne,
er utsatt til etter at ny vergemålslov er tatt i bruk.
Steinar lover å fortelle oss når han vet noe mer.

 

Internett og hjemmeside
ULF demonstrerte i Århus 7. januar
mot ned-skjæringer av tilbud i kommunen.
De demonstrerte sammen med
bruker-organisasjoner for psykisk helse.

NFU skriver på sine sider
om at videregående skole-tilbud i Akershus
ikke følger kunnskaps-løftet.
Vi følger saken og har informert BKA-rådet.

På SORs sider står det en artikkel om
Måling av personlige mål.
Vi lurer på hvordan de måler
at en person har det bra (personlig livs-kvalitet).

 

Bruker-råd og samarbeids-partnere

SAR (Samarbeidsrådet for brukerråd
innen arbeid, bolig og fritid/kultur)

 

Referat fra andre brukerråd

 

BKA-rådet
Referat fra BKA-rådsmøte 27. januar 2011.
De skriver om at Hanne Bjurstrøm
har stoppet kuttene i antall VTA-plasser.

Skriver også om at de jobber med å lage en fadder-ordning
for elever i praksis og nye arbeids-takere.
En fadder er en som hjelper nye arbeids-takere
til å bli kjent og trygg på arbeids-plassen.

Brukerråd i boliger
Ingen referater.

Asker-gruppen
Kommer på besøk 12. april
for å snakke med oss om ferie-tilbud.
De synes det å lage et reise-byrå er en god ide.

Sentralt brukerråd
Ingen møter.

Funksjonshemmedes råd
Vi avventer referat fra møtet 8. februar.

BBL
De har fått et nytt felt å hjemmesiden
hvor det står om nyheter.

 

 

SAKER

01/11 ÅRS-RAPPORT OG REGNSKAP
Vi har sett på alle referatene fra 2010
og hentet ut viktig informasjon til års-rapporten.

Vi har skrevet kort om de sakene vi har jobbet med,
hvilke ting vi har vært på uten om møtene
og hvem vi har hatt besøk av.

Vedtak: Lars Ole skal sammenfatte alle innspillene til neste møte.
John-Harald og Lars Ole
skal gjøre ferdig regnskapet til neste møte.

 

 

03/10 FERIE FOR ALLE (HP 2011-2014)
Under arbeidet med Handlings-programmet for 2011-2014
har vi på de siste møte jobbet mest med temaet ferie.
Vi har derfor valgt å kalle saken Ferie for alle (HP 2011-2014).

Det kommer 10 personer fra Asker-gruppen 12. april.
Vi skal blant annet snakke om ferie-tilbud
og muligheten for i felles-skap å lage et reise-byrå.

Vedtak: Vi tar opp saken på SAR-møte 1. mars.
Hva mener de andre om forslaget
til å lage et reise-byrå i samarbeid med Asker.

 

 

02/11 TEMA-DAG I MARS
– Sorg og psykiske lidelser
Frøydis Lindseth i Bærum kommune
har sendt oss et forslag til invitasjon til Tema-Dagen.
Hun og Gerhard Heilman ønsker å komme
på vårt møte 15. februar før lunch,
for å planlegge tema-dagen.

Vedtak: De er velkomne

 

 

Godkjenning av referat nummer 334
Referatet ble godkjent.

 

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.

 

EVENTUELT
o Kommunalsjef Bovild Tjønn og
virksomhetsleder for miljøarbeidertjenesten Morten Svarverud
ønsker at vi skal gå igjennom avtalen mellom RGB og kommunen.

o Resultatene fra Bruker spør bruker.