Rådgivningsgruppen

Nr. 332- Referat fra 4. januar 2011

Referat fra 4. januar 2011
Tilstede: Tove Kjevik, Renate Rø, Erik Songstad, Jacob Sverdrup,
Anne Marie Berg, Leif Kåre Fjelde og John-Harald Wangen
Ikke tilstede:
Møte-leder: Renate Rø
Tilretteleggere: Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 15.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: 1/332 Svar fra Funksjonshemmedes råd
2/332 Møteliste vår 2011

 

Faste punkter:

 

Referat fra andre møter og konferanser
Ingen møter siden sist.

 

Avis-utklipp og andre nyheter
Renate har med utklipp fra Dagbladet 20. desember
hvor det står om mangel på rutiner
for melding om overgrep
sender en e-post til rådmannen og spør om
Bærum kommune har rutiner for dette.

 

 

Beskjeder og informasjon
Fritids-kalenderen for våren 2011 har kommet.

Vi lager møteplan for våren 2011,

Rettelse fra møte nr. 331
Det er Informasjons og utviklingsprogrammet
fra Barne, likestillings og inkluderings-departementet ¨
som i løpet av januar kommer i en lett-lest versjon.

 

Brev til gruppen
Regninger og bank-utskrift.

 

@ E-post
E-post fra Funksjonshemmedes råd ved leder Kirsten Sannes
(se sak 03/10 og vedlegg 1/332).

Referat fra BKA-rådets møte 21. desember 2010.

 

Internett og hjemmeside

LUPE har endelig oppdatert sine hjemmesider.
Sidene har blitt kjempefine.

På hjemmesiden til NFU kunne vi lese om
at Stortinget har bestemt at antallet tiltaksplasser skal kuttes.
Store deler av kuttene skal imidlertid komme i skjermet sektor.
Hvilken betydning får det for vår arbeids-situasjon?
Vi utfordrer BKA-rådet til å finne mer ut av saken.

 

 

Bruker-råd og samarbeids-partnere

Referat fra andre brukerråd

BKA-rådet
Referat fra BKA-rådsmøte 21. desember 2010.
De ønsker alle God Jul og Godt nyttår
og har laget en møteplan for 2011.

 

Brukerråd i boliger
Ingen referater.

 

Asker-gruppen
Ingen referater.

 

Sentralt brukerråd
Ingen møter.

Funksjonshemmedes råd
Referatet fra møte 14. desember er ikke ferdig.

 

BBL
Stemmehøring 12. februar 2011 om
BPA (Brukerstyrt personlig assistent)
Det er at brukerne styrer personalet,
de som gir hjelpen

 

 

 

 

 

SAKER

01/11 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP
Vi har begynt arbeidet med rapporten.

Vedtak: Fortsetter saken på neste møte

 

 

03/10 HANDLINGS-PROGRAM 2011-2014
Vi har fått svar fra Kommunalt råd for funksjonshemmede
(se vedlegg 1/322).

Vedtak: Lars Ole får i oppdrag å sjekke hva NFU sentralt har gjort
med spørsmålet om ferie for utviklingshemmede.

 

 

05/10 FN-KONVENSJONEN

Vedtak: Barne, likestilling- og inkluderingsdepartmentet
skal lage en lett- lest utgave av informasjons- og utviklingsprogrammet. Vi venter derfor med å lage vårt eget (se vedtaket fra møte 329).

 

Godkjenning av referat nummer 332
Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.

 

EVENTUELT

Møteliste våren 2011 er laget.

Vi avsluttet 2010 med en koslig jule-avslutning hos Erik.
Alle synes det var en god løsning og vil gjerne gjøre det igjen om et år.