Rådgivningsgruppen

Nr. 33 – Referat fra 3. april 1995

Referat fra 3. april 1995

Tilstede: Anne, Rene, Tove og Steingrim
Fravær: Per
Møteleder: Anne (i stede for Per)
Referent: Lars Ole
Sted: Løkkeåsveien 2
Besøk:

 

Faste
punkter: Godkjenning av referat nummer 32.
Kommentarer tatt under opp-lesningen.
Referat godkjent.

Andre møter
Lars Ole har hatt møte med Hedda Kristensen i KKF
om fremtiden til RGB.
Alle har fått rapporten om gruppens aktivitet for 93/94.

Avis-utklipp
Ingen avis-utklipp.

Beskjeder/Informasjon
Marianne som skulle komme på besøk i dag
ringte og sa hun var syk.

Brev til gruppen
Ingen brev til dette møtet.

Kontakt med samarbeids-partnere
Ingen kontakt siden siste møte.

12/93 EMMA HJORTH
Informasjons-plakaten er hengt opp i gangen nede.
Medlemmen i gruppen skal spørre de som står ved plakaten
om hva de synes om den.

Vedtak: Lars Ole og Steingrim samarbeider om brosjyren.
Legger frem et forslag for resten av gruppen
når forslaget er ferdig.

 

12/94 KLUBBEN
Vi så på opptaket.

Vedtak: Vi ser det en gang til på neste møte.

 

02/95 KULTUR-KAFE I LØKKEÅSVEIEN
Juni Dahr fremfører utdrag av Håva-mål lørdag 22.april.
Finne ut hvordan gjestene opplever
psykisk utviklingshemmede som ansvarlige
for kafe- og billett-salg
Spørre de som jobber om hvordan de synes det er
å jobbe på kultur-kafe’n.
(vedlegg 1-33).

Vedtak: Hvis det er noen medlemmer
som har lyst til å dra på kafe’n,
ringer de Lars Ole og gir beskjed.

 

03/95 INTERESSE FOR HØYT-LESNING
Rene har snakket med seks eldre om høyt-lesning.
Mange hadde problemer med å følge teksten
eller høre det som ble sagt når de var på kino.
De kunne tenke seg å prøve høyt-lesning.

Vedtak: Rene spør flere eldre.

 

04/95 FRI FRA ARBEID
Alle har lest brevet
og fått rapporten som fulgte brevet.

Vedtak: Vi venter på svar fra arbeidsplassene.
Lars Ole ringer til alle før neste møte
og gir beskjed om det blir på søndag eller tirsdag.

 

05/95 KOMMUNE- OG FYLKESTING-VALGET 1995
Brevet til kommunalt råd er sendt.

Vedtak: Vi venter på svar fra kommunalt råd.
Alle tenker på hva RGB kan bidra med
i forbindelse med valget
til neste møte.

 

06/95 FORVALTNING AV ANDRES MIDLER
Vi kaller saken BRUK AV ANDRES PENGER
Delt ut kopi av brev som er sendt til Helge Tyrholm.
(vedlegg 2-33).

Vedtak: Vi venter på svar fra Helge Tyrholm.

 

03/94 TILRETTELEGGING AV SANDVIKA
BUSS- OG TOG-STASJON
Delt ut rapport om Sandvika kollektiv-terminal.

Vedtak: Vi tar saken opp på neste møte.

 

EVENTUELT
Forslag at møte-leder har ansvaret
for å ta med noe enkelt å spise.

Saker utsatt fra møte nr. 32,
utsatt til neste møte.