Rådgivningsgruppen

Nr. 327- Referat fra 12. oktober 2010

Referat fra 12. oktober 2010
Tilstede: Tove Kjevik, Renate Rø, Erik Songstad, Jacob Sverdrup,
Leif Kåre Fjelde og John-Harald Wangen
Ikke tilstede: Lars-Ove Nordnes og Anne Marie Berg
Møte-leder: Tove Kjevik
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 15.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: 1/227 – Svar fra TILF vedr. sak 03/10
Faste punkter:
Referat fra andre møter og konferanser
Ingen møter siden sist.
Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp.
Beskjeder og informasjon
Lars Ole er borte 7. desember.
Skal vi flytte møtet denne dagen?
Brev til gruppen
Ingen brev.
Nr.23275
Referat fra møte i RGB nr. 327
Side – 2
@ E-post
Fra Kirsten Hognestad Haugen om sak 03/10.
Se saken Handlingsprogram 2011 – 2014.
Vi har fått nyhetsbrev fra NAKU og NFU.
Internett og hjemmeside
Vi har sett på vår film fra Berlin-turen på NAKU.no.
Alle er fornøyde med resultatet.
På NFUs sider kunne vi lese om
at inkluderings-minister Lysebakken
skal legge frem et program på fredag 15. oktober.
Programmet handler om å skape større bevissthet
om politikken for mennesker med utviklingshemming.
Bruker-råd og samarbeids-partnere
Nye saker / saker til oppfølging til neste SAR-møte
Neste SAR-møte blir 7. desember.
Tema for møtet er ”ferie for alle” – saken om ferie,
”Bruker spør bruker” og Tema-dager.
Referat fra andre brukerråd
BKA-rådet
Ingen møter siden sist.
Brukerråd i boliger
Ingen møter siden sist.
Asker-gruppen
Ingen referat siden sist.
Referat fra møte i RGB nr. 327
Side – 3
Sentralt brukerråd
Ingen møter siden sist.
Funksjonshemmedes råd
Rådet skal ha møte 26. oktober,
men vi finner ingen saksliste ennå.
BBL
Intet nytt.
Referat fra møte i RGB nr. 327
Side – 4
SAKER
01/10 VERDENS-KONGRESS I BERLIN
Vi har sett på den ferdige filmen fra Berlin.
Jacob synes filmen kan vises når vi har foredrag for studenter.
Renate vil gjerne ha en kopi på DVD.
Vedtak: Lars Ole legger over filmen og andre klipp på en DVD.
Vi lager en egen sak 05/10 FN-konvensjonen.
Vi etterlyser en lett-lest versjon
etter at utviklingsprogrammet fra BLD er ferdig.
Vi har sendt en e-post til minister Lysebakken
for å etterlyse lett-lest versjonen.
03/10 HANDLINGS-PROGRAM 2011-2014
Vi har fått svar Kirsten Hognestad Haugen i TILF.
Hun skriver at de utfører tjenester
og har ikke mulighet til å utrede det vi ber om.
Se også vedlagte brev.
Vedtak: Vi sender saken videre i systemet
og ber rådmannen om hjelp.
Rådmannen i Bærum er en kvinne
og heter Marit Langfeldt Ege (se bilde).
Referat fra møte i RGB nr. 327
Side – 5
04/10 JOBBE MED FOREDRAGET OM GRUPPEN
Vi delte oss i to grupper og jobbet med to spørsmål.
Hva synes jeg er viktig å jobbe med som medlem i RGB:
– Erik vil jobbe med å legge til rette for selvbestemmelse
– Jacob vil jobbe for å fortelle andre om vårt arbeid
– Renate vil jobbe for samarbeid mellom grupper – SAR
– Tove vil jobbe med saker på tema-møter
– John-Harald vil jobbe med å legge til rette for bruker-medvirkning
– Leif Kåre vil jobbe med holdninger i samfunnet
Hva kjenne-tegner en god tilrettelegger
– Skriver og hjelper til med referat og saksliste
– Lytte til hva sier
– Hjelpe til med regnskap og søke om penger
– Holder avtaler
– Klar og tydelig i tale og handling
– Forberede saker
– Ledsager
– Passe på at alle har det bra
Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte
Godkjenning av referat nummer 327
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.
EVENTUELT
Saksliste for SAR-møte,
se punkt om Brukerråd og samarbeidspartnere.
Renate og Erik kan tenke seg å være med på ULFs konferanse i Danmark.
Det er snakk om å reise opp og ned samme dag.
Referat fra møte i RGB nr. 327
Side – 6
Vedlegg 1/227
RGB
v / Renate Røed

Deres ref.: Arkivkode: Dato:
29.09.2010
Svar på sak 03/10
Tilrettelagt Fritid et tjenestested som utfører tjenester.
Vi vil gjøre dere oppmerksomme på at alle som søkte om å få være med på ferieturer i
regi av Tilrettelagt Fritid fikk det, vi har ikke gitt avslag til noen.
Når det gjelder utviklingshemmedes rettigheter og valg av muligheter utover dagens
praksis er dette områder som ikke TILF går inn i og utreder.
Funksjonshemmedes råd har hatt oppe en sak vedrørende ferieavvikling og rettigheter
for mennesker med utviklingshemming, jeg oppfordrer dere til å ta kontakt med rådet
for å bli kjent med hva konklusjonen ble.
Til info fikk også Rådet for funksjonshemmede en informasjon om avviklingen av
ferietilbudet på deres møte 14. september i tillegg var jeg i rådet og orienterte om
tilbudene.
Vennlig hilsen
Kirsten Hognestad Haugen
Tjenesteleder
Kai Thoresen
Kultur og Fritidskonsulent