Rådgivningsgruppen

Nr. 317- Referat fra 9. mars 2010

Referat fra 9. mars 2010
Tilstede: Anne Marie Berg, Erik Songstad, Jacob Sverdrup,
Tove Kjevik, Renate Røed og Leif Kåre Fjelde
Ikke tilstede: John-Harald Wangen
Møte-leder: Leif Kåre Fjelde
Tilretteleggere: Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 11.30
Besøk:
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
Referat fra andre møter og konferanser
Tove og Erik har vært på års-møte i ViVil.
Avis-utklipp og andre nyheter
Erik hadde med utklipp fra Budstikka 5. mars
om det vellykkede karnevalet som REGA arrangerte.
Det kom over 100 deltakere.
Beskjeder og informasjon
Forbundsleder Gitlesen i NFU vil komme på besøk.
Vi får forslag til dato senere.
Nr.23175
Referat fra møte i RGB nr. 317
Side – 2
Brev til gruppen
Regning på husleie og bank-utskrift.
@ E-post
Referat fra en arbeids-gruppe i Bærum kommune,
Miljø-arbeidertjenesten,
som jobber med en bruker-undersøkelse.
De ber oss om å se på forslag til spørsmål
og gi tilbakemelding.
Referat fra BKA-rådet.
Vi har fått nyhetsbrev fra NAKU og SOR.
Internett og hjemmeside
NAKU er ferdige med e-lærings programmet
Helseoppfølging av personer med utviklingshemning.
Vi ser nærmere på dette på møtet 6. april.
Referat fra møte i RGB nr. 317
Side – 3
Bruker-råd og samarbeids-partnere
SAR-møtet
Empo-TV kommer ikke på møtet i dag.
Det er ikke gjort noen ny avtale,
men de er fortsett interessert i å filme fra SAR
og høre om bruker-undersøkelsen
”Utviklingshemmed spør utviklingshemmed”.
Neste mulighet er sommeravslutningen med SAR 1. juni.
Vi fortsatte med forberedelsene til SAR møtet i dag.
Referat fra andre brukerråd
BKA-rådet
Referat fra møte 4. mars.
De jobber med egen hjemmeside.
Brukerråd i boliger
Ingen referater siden sist
Asker-gruppen
Ingen referat siden sist.
Sentralt brukerråd
Ingen referater siden sist.
Funksjonshemmedes råd
Vi har sett på protokollen fra siste møte.
BBL
Vi savner referat fra de to siste Stemme-Høringene.
Vi følger spesielt med på temaet ferie.
Referat fra møte i RGB nr. 317
Side – 4
SAKER
05/09 FOREDRAG PÅ VERNEPLEIER-HØGSKOLEN
Vedtak: Utsatt inntil videre.
01/10 VERDENS-KONGRESS I BERLIN
Vi vet enda ikke hvor mye penger vi får fra EU-prosjektet
til deltagelse på Verdens-kongressen (fra møte nr. 316).
Vi har spurt prosjekt ”Undervisningshjemmetjeneste”
om de kan støtte oss økonomisk til Berlin-turen.
De har svart at det må opp i styrings-gruppen.
Vi sendte E-post til Ulf og Grunden på forrige møte
og venter fortsatt på svar.
Vedtak: Vi må søke permisjon med lønn på neste møte
Godkjenning av referat nummer 317
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.
EVENTUELT
Ikke alle kontakt-personene våre kunne komme på foreslåtte dato
å snakke om Handlingsprogrammet.
Vi må finne ny dato og lage en egen sak på dette.