Rådgivningsgruppen

Nr. 314- Referat fra 26. januar 2010

Referat fra 26. januar 2010
Tilstede: Jacob Sverdrup, John-Harald Wangen, Tove Kjevik,
Renate Røed, Erik Songstad, Leif Kåre Fjelde
og Anne Marie Berg
Ikke tilstede:
Møte-leder: Tove Kjevik
Tilretteleggere: Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 15.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
Referat fra andre møter og konferanser
Leif Kåre og Lars-Ove har vært på møte med KS
om prosjektet utviklingshemmet spør utviklingshemmet.
Les mer om saken under 02/09.
Lars-Ove har vært på møte i sentralt bruker-råd 19. januar.
Vi tar opp saken igjen når referatet er ferdig.
Avis-utklipp og andre nyheter
Anne-Marie hadde med flere reise-brosjyrer.
Beskjeder og informasjon
Fritids-kalenderen for våren 2010 er kommet.
Brev til gruppen
Ingen brev i postkassa i dag.
Nr.231457
Referat fra møte i RGB nr. 314
Side – 2
@ E-post
Vi har fått en forespørsel fra LVSH
om å holde foredrag på deres landsmøte på Gardermoen.
Datoen er torsdag 8. april kl. 16.15 til 17.30.
Erik og John-Harald sier ja til oppgaven.
Lars-Ove eller Lars Ole blir med som tilrettelegger.
Vi ønsker at et honorar
skal dekke utgifter og støtte til Berlin-turen.
Lars Ole sørger for å holde kontakten med Stein Øhrn
som er generalsekretær for LVSH.
Internett og hjemmeside
På NFUs hjemmeside
kan vi lese at Empo-tv har fått ny hjemmeside
og har åpnet en ny avdeling på Peder Morsets folkehøyskole.
Utviklingshemmede i Asker får kr. 14.- kr. i timen,
mens utviklingshemmede i Bærum får kr. 21.- i timen
Bruker-råd og samarbeids-partnere
SAR-møtet
Ingen saker, neste møte i SAR er 9. mars 2010.
Referat fra andre brukerråd
BKA-rådet
Ingen referat siden sist.
Brukerråd i boliger
Ingen referat siden sist.
Asker-gruppen
Ingen referat siden sist.
Sentralt brukerråd
Ingen referater siden sist.
Funksjonshemmedes råd
Ingen referat siden sist.
Referat fra møte i RGB nr. 314
Side – 3
SAKER
02/09 UTVIKLINGSHEMMET SPØR UTVIKLINGSHEMMET
Det var et positivt møte med KS.
De virket veldig engasjerte og interesserte i prosjektet.
KS stilte med 6 personer,
som er ansvarlige for forskjellige prosjekter.
Vedtak: Det ble bestemt at det skal lages et seminar
som et samarbeids-prosjekt
mellom KS, NFU, Bærum kommune og NAKU / direktoratet.
Andre kommuner blir invitert
og utfordret til å være med på prosjektet.
05/09 FOREDRAG PÅ VERNEPLEIER-HØGSKOLEN
Vi holdt et 4 timer foredrag for 16 studenter
på Fornebu.
Det var 60 studenter i klassen
og vi hadde ønsket flere tilhørere.
Vi fikk mange spørsmål
og Jacob syntes de var flinke til å spørre.
Vedtak: Presentasjonen av oss gikk veldig fint,
men vi må fordele de andre temaene bedre
og lage et manus vi kan bruke.
06/09 LETT-LEST HEFTE – SUNN OG FRISK
Vi har jobbet oss gjennom den siste delen av heftet.
Vi startet dagen med denne oppgaven
for å være klare i hodet.
Vedtak: Lars Ole gir beskjed om våre kommentarer
til Utviklingshemning og aldring
Referat fra møte i RGB nr. 314
Side – 4
Godkjenning av referat nummer 314
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.
EVENTUELT
Forbunds-lederen i NFU Jens Petter
kan tenke seg å komme på besøk.
Vi sier ja til besøk.
Vi venter på forslag til dato for besøket.
Lage invitasjon til kontakt-personer
for å snakke om Handlingsprogrammet.
Utsatt til neste møte.