Rådgivningsgruppen

Nr. 31 – Referat fra 5. mars 1995

Referat fra 5. mars 1995

Tilstede: Anne, Rene, Tove, Steingrim og Per
Fravær:
Møteleder: Anne
Referent: Lars Ole
Sted: Løkkeåsveien 2
Besøk:

Faste punkter: Godkjenning av referat nummer 30.
Saken om Emma Hjorth er sak 12/93 og ikke 12/94.
Referat nummer 30. ble godkjent.

Andre møter
Per var på møte i hovedutvalget for KKF.
Han fortalte kort fra møtet.
Han ble intervjuet av en journalist fra Budstikka.

Informasjon
Willy har sluttet i gruppen
etter eget ønske.
Er det noen som kjenner andre
som kan tenke seg å være med i gruppen.

Det ble delt ut liste over møteleders oppgaver.

Avis-utklipp
Tove hadde med utklipp fra Budstikka om
møte i hovedutvalget for KKF
og fra Bæringen om Bekkestua-utbyggingen.

12/93 EMMA HJORTH
Hovedutvalget i KKF
bestemte på møte 23. februar
at navnet på området Emma Hjorth
fortsatt skal hete Emma Hjorth.

Vi bestemte hvordan kartene skal stå på informasjons-platen.
Teksten på informasjons-platen skal være
«Utbygging på Emma Hjorth»
Under skal det stå at
«Denne informasjonen er laget av Rådgivningsgruppen
for psykisk utviklingshemmede
i Bærum kommune».

Vi fikk ikke tid til å snakke om brosjyren.

Vedtak: Lars Ole ordner med informasjons-platen.

Per og Anne har ikke lest brosjyren,
men gjør det til neste møte.

 

12/94 KLUBBEN

Vedtak: Filmen utsettes til neste møte
fordi vi ikke kom inn på film-rommet.

 

17/94 LEDSAGER-TJENESTE
Rene har ennå ikke hørt noen fra Pim.

Vedtak: Saken utsettes til neste møte.

 

02/95 KULTURKAFE I LØKKEÅSVEIEN
Forfatter Tone Ringen
skal lese fra Lagerquist 18. mars.

Vedtak: Lars Ole ringer Per og Steingrim nærmere 18. mars
og hører om de kan være med på kafe.
03/95 INTERESSE FOR HØYTLESNING
Rene mener at det er et fint tilbud.
Han går selv på vanlige filmer.
Han mener det bør være hodetelefon
på alle kino-saler
slik at de som ønsker det kan høre norsk tale.
Alle fikk utdelt arket «Hva er høytlesning»

Vedtak: Alle følger opp vedtaket fra siste møte.

 

EVENTUELT

FRI FRA ARBEID blir sak 04/95.
Forslaget til brev ble lest opp.
Alle synes det var et godt forslag.
Lars Ole sender brevet til medlemmenes arbeids-plass.

KOMMUNEVALGET blir sak 05/95
Tove låner boken «Vi vil bestemme»
som handler om å stemme ved et kommune-valg.
Tove tar boken med seg på neste møte.
Steingrim har allerede lest boken.