Rådgivningsgruppen

Nr. 308- Referat fra 6. oktober 2009

Referat fra 6. oktober 2009
Tilstede: Jacob Sverdrup, John-Harald Wangen, Tove Kjevik,
Renate Røed, Anne Marie Berg, Leif Kåre Fjelde
og Erik Songstad
Ikke tilstede:
Møte-leder: Tove Kjevik
Tilretteleggere: Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 15.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: 1/308 Innkalling til SAR-møte
Faste punkter:
Referat fra andre møter og konferanser
Vi tar referat fra EU-prosjekt
og Arrangør-gruppe møte for Stemme-Høring under saker.
Leif Kåre og Lars-Ove har hatt et møte med Thomas Owren
hvor de snakket om bok-prosjektet:
”Vernepleieren som tilrettelegger og prosess-maker”.
Avis-utklipp og andre nyheter
Erik har med utklipp fra Budstikka tirsdag 28. september
Hvor det står om Trond som ikke får lov til å bli blod-giver
fordi han trenger hjelp til å fylle ut skjemaet.
John-Harald foreslår at fast-legen
kan hjelpe til med å fylle ut skjemaet.
I Budstikka 11. september sto det om utstillingen
”Uhørte stemmer og glemte steder”.
Harald Kjeldsberg ble intervjuet om sin historie.
Nr.230857
Referat fra møte i RGB nr. 308
Side – 2
Beskjeder og informasjon
Lørdag 17. oktober er det Lese-gruppe på Bekkestua bibliotek.
Lars Ole er borte på neste møte,
Jan Gunnar kommer som vikar.
Transport ….
Brev til gruppen
Ingen brev i dag.
@ E-post
Svar fra Kirsten H. H. det er greit at vi bruker Løkkeåsveien 2
til SAR-møtet 20. oktober kl. 13-15.
Internett og hjemmeside
Grunden har vært på turne med bo-bil
og fortalt om sin forening og sitt arbeid.
Den fritt-talende politikeren Freddy Blak
har blitt ambassadør for Udviklingshæmmedes landsforbund.
Referat fra møte i RGB nr. 308
Side – 3
Bruker-råd og samarbeids-partnere
Neste møte med SAR er 20. oktober 2009
kl. 13.00 til 15.00 Løkkeåsveien 2.
Vi forbereder innlegg om EU-prosjektet og Stemme-Høring.
Lars Ole informerer Jan Gunnar om video og bilder.
Vi har laget en saksliste som vi sender ut i dag.
Lars-Ove har ansvaret for å sende denne ut.
Vi har fordelt hvem som har ansvaret for
de forskjellige sakene til møtet.
Referat fra andre brukerråd:
BKA-rådet
Ingen møter siden sist.
Vi utforderer BKA-rådet
til å kontakte Tellus TV
og høre om muligheten for at det lages en reportasje
om brukerråd.
Saken skal opp som eventuelt på SAR-møtet 20. oktober.
Kan BKA-rådet sørge for kaffe og te
på neste SAR-møte 20. oktober?
Brukerråd i boliger Ingen referat.
Asker-gruppen Ingen referat.
Sentralt brukerråd Ingen referat.
Funksjonshemmedes råd
Vi har sett på referatet fra møte 18. august.
Det er ikke så lett å forstå hva sakene handler om
og hva rådet mener.
Referat fra møte i RGB nr. 308
Side – 4
SAKER
03/08 STEMME-HØRING 2009
Forberedelse til Arr-møtet onsdag 14. oktober.
Når det gjelder presse, er det viktig med en presse-kontakt.
Noen ganger kan pressen være innpåslitne.
Hvis vi skal ha mange grupper,
trenger vi også gruppe-ledere.
Kan de som er gruppe-ledere velge en hjelper hvis de ønsker det?
Gjøre det på samme måte som på Bærum-konferansen.
Bruke en sten for den som har ordet.
Vi vil gjerne filme vår innledning på forhånd.
Vi har ikke kommet så mye lengre i å øve oss på rollene,
men vi har snakket om hvordan vi kan gjøre det.
Sjekke ut om vi kan bruke intervju-opptaket med Beate.
Kan noen melde seg på bare en dag på konferansen?
Lage liste over hvilke oppgaver som må løses
og hva de innebærer.
Hvilke oppgaver gjør at man ikke kan delta
på deler av konferansen?
Vedtak: På RGB-møte 3. november gjør vi ferdig våre innspill til Fram-Tida.
Hele møtet settes av til denne oppgaven.
02/09 EU-PROSJEKT
Lars-Ove har laget et referat fra de to møtene i kvalitets-sirkelen.
Kommunalsjefene i Bærum kommune ønsker
at det skal jobbes videre med prosjektet.
Alle involverte ønsker å fortsette arbeidet.
Helene og Lars-Ove skal til Brussel om tre uker.
Da blir veien videre bestemt.
Vedtak: Tas opp på neste møte.
Referat fra møte i RGB nr. 308
Side – 5
Godkjenning av referat nummer 308
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.
EVENTUELT
Vi spør Renate på neste møte om hun vil fortsette i gruppen.
Spørsmål fra Thomas Owren om han kan bruke
invitasjonen til Stemme-Høring
og et av våre referater
når han skal undervise i en videreutdanning i miljø-arbeid
og på en leder-utdanning.
– Ingen som har noe i mot dette
Referat fra møte i RGB nr. 308
Side – 6
Vedlegg
1/308
Saksliste til møte i SAR
SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid
Tirsdag 20. oktober 2009
Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2.
1-3 medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum.
Sak 1: Runde rundt bordet
Hva jobber de ulike brukerrådene med nå?
Sak 2: EU-prosjekt Nueva
Anne Marie, Cecilie, Erik, Leif Kåre, og Lars-Ove
forteller om prosjektet.
Sak 3: Ferie for alle
Har saken blitt snakket om i brukerrådene?
Sak 4: Stemme-Høring 2009
RGB informerer.
Sak 5: Bruker-råd på alle tjeneste-steder
Hvordan hjelpe de som ikke har bruker-råd
med å komme i gang.
Sak 6: Eventuelt
▪ Den nye vergemåls-loven
▪ TV-kanalen Tellus på besøk?
Vel møtt hilsen Erik Songstad / RGB