Rådgivningsgruppen

Nr. 307- Referat fra 22. september 2009

Referat fra 22. september 2009
Tilstede: Jacob Sverdrup, John-Harald Wangen, Tove Kjevik,
Anne Marie Berg, Leif Kåre Fjelde og Erik Songstad
Ikke tilstede:
Møte-leder: Jacob Sverdrup
Tilretteleggere: Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 15.00
Besøk:
Vedlegg:
Faste punkter:
Referat fra andre møter og konferanser
John-Harald har vært på lands-møte for NFU i Tønsberg
18. til 20. september.
Det ble valgt ny forbunds-leder
som heter Jens Petter Gitlesen og er fra Rogaland.
Han har også vært på konferanse i Finland
med Inclousion Europa.
Avis-utklipp og andre nyheter
Tove hadde med avis-utklipp om stortings-valget.
Det sto ikke noe om utviklingshemmede.
Beskjeder og informasjon
Fritids-kalenderen for høsten 2009 er kommet.
Nr.23075
Referat fra møte i RGB nr. 307
Side – 2
Brev til gruppen
Ingen brev.
@ E-post
Brit-Evy kan stille som hjelper på Stemme-Høring
hvis det er behov.
Internett og hjemmeside
Grunden har fått sider som er lysere og lettere å lese.
ULF har fått nye åpnings-tider.
NFU sentralt og NAKU skriver om Stemme-Høring 2009.
Referat fra møte i RGB nr. 307
Side – 3
Bruker-råd og samarbeids-partnere
Neste møte med SAR er 20. oktober 2009
kl. 12.00 til 15.00 – hvor – avklares.
Vi forbereder innlegg om EU-prosjektet og Stemme-Høring.
Referat fra andre brukerråd:
BKA-rådet
Vi har fått referat fra møte 25. juni, 27. august og 17. september.
På møte 27. juni tar de opp vårt spørsmål
om hjelp på sommer-avslutningene.
De svarer at de gjerne vil hjelpe til.
De spør også om vi trenger hjelp på andre SAR-møter
Alle er enige om at det ville være fint med hjelp.
Sammen er vi sterke.
Viktig at vi samarbeider.
Brukerråd i boliger
Anne Marie fortalte fra Brukerrådet i Jernbaneveien.
På møte 21. september
snakket de om EU-prosjektet, julebord, syden-tur, konserter
og andre felles aktiviteter.
Asker-gruppen
Ingen referat.
Sentralt brukerråd
Referat fra møte 18 september.
De planlegger et seminar
som skal informere om hva rådet er
og hva de holder på med.
De jobber også med temaet ferie.
Referat fra møte i RGB nr. 307
Side – 4
Funksjonshemmedes råd
Har hatt møte 18. august,
men vi finner ingen referat fra møtet.
SAKER
03/08 STEMME-HØRING 2009
I morgen er det generalprøve på Asker-videregående.
Vi skal forberede oss til Stemme-Høring.
Vi delte oss i to grupper og begynte å planlegge
vårt innspill til bolk 3 på Stemme-Høring om Fremtiden.
Gruppe 1 – Leif Kåre, Anne Marie og Erik
Erik er opptatt av temaet hvem du er venn med
og når du vil ha besøk.
Anne Marie er opptatt av
hvem som bestemmer hvor du kan dra på ferie
og med hvem.
Leif Kåre kan tenke seg å si noe om
det å selv kunne bestemme hvilken fysikk kontakt
man kan ha sammen med kjæresten.
Erik og Leif Kåre vil si noe om
vedtak og hva man får hjelp til.
Erik kan tenke seg å stille innledende spørsmål
og følge med på hvem som ber om ordet.
Leif Kåre stille oppfølgings-spørsmål.
Anne Marie kunne tenke seg å si noe om
muligheten for å ta det opp med sjefen
hvis det er noe som ikke fungerer.
Anne Marie kan tenke seg å si noe om
hva man kan ta opp med fast-legen.
For eksempel det å miste sin mor.
Referat fra møte i RGB nr. 307
Side – 5
Gruppe 2 – Tove, John-Harald og Jacob
John Harald kan tenke seg å si noe om
det å flytte sammen med en kjæreste.
Han skal også planlegge ferie sammen med kjæresten.
Alle ønsker å beholde den jobben de har.
Jacob kan tenke seg å starte brukerråd der han bor.
Tove vil bo der hun bor når hun blir gammel.
Planlegge ferie sammen med flere, tatt opp på SAR-møte.
Hva har RGB jobbet med av saker som handler om fremtiden?
– Lage konferanser ”Jeg bestemmer i Mitt liv – bruke T-skjorte.
– Andre rådgivningsgrupper – Asker-gruppen.
– Foredrag for fremtidige verne-pleiere
om hva som er viktig for oss.
John-Harald er tok opp ønsket om
høgskole for mennesker med utviklingshemning,
kanskje dette er en drøm.
Vedtak: Vi har avtalt reisemåte og tider.
02/09 EU-PROSJEKT
Vi venter på referatet fra siste møte i kvalitets-sirkelelen.
Vedtak: Tas opp på neste møte.
09/08 FOREDRAG FOR VERNEPLEIER-STUDENTER
Vi har ikke hørt noe fra Verne-pleier-høgskolen.
Vedtak: Vi sender en e-post og spør Randi Krogstad.
Referat fra møte i RGB nr. 307
Side – 6
Godkjenning av referat nummer 307
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Sendes ut etter sommeren.
EVENTUELT
Jacob inviterer Renate til neste.
Gir henne saksliste og referat.
Vi spørr på neste møte om hun vil fortsette i gruppen.