Rådgivningsgruppen

Nr. 301- Referat fra 31. mars 2009

Referat fra 31. mars 2009
Tilstede: John-Harald Wangen, Tove Kjevik, Anne Marie Berg
og Erik Songstad
Ikke tilstede: Leif Kåre Fjelde og Jacob Sverdrup
Møte-leder: Erik Songstad
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 12.30
SAR-møte: Kl. 13-15 i Løkkeåsveien 2
Besøk: Ingen
Vedlegg: 1/301 –
Faste punkter:
Referat fra andre møter og konferanser
Lars-Ove og Lars Ole har vært på informasjons-møte
med administrasjonen i kommunen,
Sosial- og Helse-direktoratet
og NFU sentralt
om kommunens deltagelse i prosjektet ”Duration Europe”.
Lars Ole har hatt møte med Bovild Tjønn
om regnskapet for 2008 og budsjettet for 2009.
Erik, Leif Kåre, Anne Marie, Cecilie, Lars-Ove og Lars Ole
har vært i Østerrike på kurs med Nueva
i forhold til prosjektet ”Duration Europe”.. Se egen sak 02/09.
Erik og Lars Ole har vært på møte i Økonomi-gruppa
i forhold til Stemme-Høring på mandag 30. mars.
John-Harald har vært på årsmøte i Fylkeslaget for NFU
på lørdag 28. mars.
Vidar Haagensen er valgt som ny fylkes-leder.
Nr.230157
Referat fra møte i RGB nr. 301
Side – 2
Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp.
Beskjeder og informasjon
Intet spesielt.
Brev til gruppen
Regning fra NFU om lønns-refusjon.
@ E-post
Gjennomgått e-poster.
Svart på henvendelse fra Helene Holand og Eva Kjevik.
Har sendt ny e-post til Grunden om rapport.
Internett og hjemmeside
Grundens hjemmeside
De har fått penger for å arbeide i ett år i Bolivia
sammen med en forening som heter Abopane.
Abopane er en forening for mennesker med ”intellektuella
funktionshinder”, deres familier og venner.
NFU lokallag i Bærum
Fredrik Baksaas er valgt som leder av Bærum lokallag av NFU.
Referat fra møte i RGB nr. 301
Side – 3
Bruker-råd og samarbeids-partnere
Neste møte med SAR er 31. mars 2008
kl. 13.00 til 15.00.
Vi kan være i Løkkeåsveien 2.
Referat fra andre brukerråd:
BKA-rådet
I referat fra møte 19. mars
fortsetter BKA-rådet å planlegge festen 29. april.
Brukerråd i boliger
Ingen referat fra brukerrådene denne gangen.
Asker-gruppen
Ingen nye referat siden sist.
Sentralt brukerråd
Ingen møter siden sist.
Funksjonshemmedes råd
Ingen møter siden sist.
Helse-meldingen
7. mai skal politikerne behandle meldingen for første gang.
Hørings-runden starter etter dette.
På SAR-møtet 9. juni skal vi lage en hørings-uttalelse.
Politikerne ska ta opp meldingen igjen 11. juni.
Referat fra møte i RGB nr. 301
Side – 4
SAKER
03/08 STEMME-HØRING 2008
Økonomi-gruppa har hatt møte
og vi snakket om Inspirasjons-helgen, lokaler og søknader.
Tove, John-Harald, Erik og Anne Marie
blir med på Inspirasjons-helgen.
Lars Ole og Lene blir også med.
Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte.
09/08 FOREDRAG FOR VERNEPLEIER-STUDENTER
Ikke tid til å jobbe med saken på dette møtet.
Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte.
10/08 ÅRS-RAPPORT OG REGNSKAP
Vedtak: Årsrapporten for 2008 sendes til Bovild Tjønn.
02/09 EU-PROSJEKT
Vedtak: Referat på neste møte.
03/09 HVA STÅR I VEDTAKET MITT?
Alle tar med utskrift av vedtaket sitt på siste møte.
Vedtak: Utsatt
Referat fra møte i RGB nr. 301
Side – 5
Godkjenning av referat nummer 301
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.
EVENTUELT
Ikke avklart:
Vi venter på svar fra SV om de kommer på besøk.
Stortings-valget 2009.
Skal vi gjøre noe i forhold til dette?