Rådgivningsgruppen

Nr. 30 – Referat fra 19. februar 1995

Referat fra 19. februar 1995

Tilstede: Anne, Rene, Tove, Steingrim og Per
Fravær: Willy
Møteleder: Rene
Referent: Lars Ole
Sted: Løkkeåsveien 2
Besøk:

Faste punkter: Godkjenning av referat nummer 29.
Referat nummer 29. ble godkjent.

Andre møter
Referat fra møte i Rådet for funksjons-hemmede.

Tove fortalte fra et møte om epilepsi
på Statens senter for epilepsi.
Toves referat vedlagt.

Informasjon
Det er møte i hovedutvalget for kultur, kirke og fritid
torsdag 23. februar kl. 17.00.
Steingrim og Per drar på møte.
Anne og Tove vet ikke om de kan komme.
Vi møtes utenfor kommunegården 16.45.

Avis-utklipp
Steingrim hadde med et avis-utklipp
som fortalte at Fylkes-kultursjefen
skal undersøke om det er forn-minner
på området Emma Hjort
før de begynner å grave der.

12/94 EMMA HJORTH
Vi har ennå ikke fått tegningene over området.
Navnesaken skal opp på møte i hovedutvalget.
Vi fikk ikke tid til å snakke brosjyren.

Vedtak: Vi ordner tegningene på neste møte.

Vi snakker om brosjyren på neste møte.
Alle leser brosjyren hjemme
og tenker på hva det kan skrives mer om
eller skrives på en annen måte
slik at psykisk utviklingshemmede
får mest mulig glede av brosjyren.
Vi tar saken opp på neste møte.

 

12/94 KLUBBEN

Vedtak: Filmen utsettes til neste møte.

 

17/94 LEDSAGER-TJENESTE

Vedtak: Saken utsettes til neste møte.

 

02/95 KULTURKAFE I LØKKEÅSVEIEN
Per og Anne var på kulturkafe lørdag 18. februar.

Per synes det var vanskelig
å forstå hva forfatteren mente.

Anne hørte litt på forfatteren,
men synes det var kjedelig.

Vedtak: Vi bestemmer senere hvem som kommer.
på neste Kulturkafe er 18. mars.
Anne og Tove kan ikke komme.

 

03/95 INTERESSE FOR HØYTLESNING
Vi snakket litt om hva høytlesning er.

Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte.

 

EVENTUELT
Vi ryddet i permen og laget nye skille-ark.