Rådgivningsgruppen

Nr. 3 – Referat fra 3. oktober 1993

REFERAT FRA MØTET I RÅDGIVNINGSGRUPPEN SØNDAG 03.10.93
(MØTET NR.3)

Tidspunkt: 18.00 – 21.00
Tilstede: Jannicke, Tove og Rene
Fravær: Steingrim (beskjed gitt)
Referent: Lars Ole

6/93 MØTEREGLER
VI SNAKKET OM HVILKE MØTEREGLER VI SKAL HA.
VI HAR LAGET EN LISTE.

7/93 AVISUTKLIPP
VI FANT UT HVILKE ORD DET VAR VANSKELIG Å FORSTÅ.
SNAKKET LITT OM HVA ORDENE BETYR.
VI BLE IKKE HELT FERDIG.
FORTSETTER PÅ NESTE MØTE.

8/93 VIDEO OM HVEM VI ER
VI UTSETTER DENNE SAKEN TIL NESTE MØTE.

9/93 KULTURKONFERANSE I ASKER
RENE OG TOVE HAR LYST TIL Å DRA.
RENE FÅR FRI FRA JOBBEN SIN.
TOVE VET ENNÅ IKKE.
LARS OLE RINGER Å SNAKKER MED RENE OG TOVE.