Rådgivningsgruppen

Nr. 296- Referat fra 20. januar 2009

Referat fra 20. januar 2009
Tilstede: Tove Kjevik, John-Harald Wangen, Anne Marie Berg,
Jacob Sverdrup og Erik Songstad
Ikke tilstede: Leif Kåre Fjelde
Møte-leder: Tove Kjevik
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 15.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
Referat fra andre møter og konferanser
Erik og Lars Ole har vært på møte i Økonomi-gruppa.
Lars-Ove har vært på informasjons-møte
om helse-meldingen i Bærum kommune.
Meldingen skal handle om helse-tjenesten i kommunen.
Det gjelder også sykehus og apotek.
Hva kan gjøre en syk eller gi en skade
og hva kan en gjøre for å unngå dette.
Hvis det er glatt, kan man brekke benet.
Hvis man strør, så kan man unngå dette.
Hvor lett er det å få de tjenestene en trenger?
Saker kan være lett-lest informasjon, trening og kosthold.
Meldingen skal være helt ferdig 1. april.
Nr.29657
Referat fra møte i RGB nr. 296
Side – 2
For å få mulighet til å komme med innspill,
må vi lage en tema-kveld før 1. april.
Forslag om at vi har en tema-kveld
på mandags-klubben 9. mars.
Vi må sjekke med Gøran/Bjørn, kommune-overlegen
og mandags-klubben om datoen passer.
Lars-Ove tar ansvaret for kontakt og planlegging.
Alternativ dato er 16. mars.
Alternativt sted er Kommune-gården.
Avis-utklipp og andre nyheter
Erik har med et utklipp fra Budstikka 9. januar
om juletre-fest på Skui-grendehus med Kiwanis.
I siste nummer av SOR-rapport
Beskjeder og informasjon
Lese- gruppa starter opp lørdag 24. januar.
Åpen dag på Løxa utvikling as lørdag 31. januar
fra kl. 10.00 til 13.00.
Lars-Ove drar med NFU til Østerrike i neste uke.
Temaet er hvordan kan mennesker med utviklingshemning
selv kan finne ut av kvaliteten på de tjenestene de mottar.
John-Harald har fått ny e-postadresse.
Den er jwangen@broadpark.no
Fritds-kalenderen for våren 2009 er kommet.
Brev til gruppen
Ingen brev.
Referat fra møte i RGB nr. 296
Side – 3
@ E-post
Kirsten H. Haugen skriver i en e-post
at vi er velkomne til å ha SAR-møte
tirsdag 31. mars fra kl. 13.00 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.
Vi har fått jule-kort fra vara-ordfører Lisbeth Hammer Krogh
og BBL ved Astrid Kvisvik.
Internett og hjemmeside
Grunden skal arrangere kongress 30. januar.
På kongressen skal de snakke om
Grundens ideer, tanker, drømmer og fremtid.
De skal også snakke om hvorfor Grunden er viktig.
Bruker-råd og samarbeids-partnere
Neste møte med SAR er 31. mars 2008
kl. 13.00 til 15.00.
Vi kan være i Løkkeåsveien 2.
Referat fra andre brukerråd:
Ikke fått noen referater.
Asker-gruppen
Ikke fått noen referat siden sist.
Sentralt brukerråd
Ikke noe spesielt.
Referat fra møte i RGB nr. 296
Side – 4
SAKER
03/08 STEMME-HØRING 2008
Neste møte i Arrangør-gruppen er
onsdag 4. februar fra kl. 17.00 til kl. 19.30.
Alle vil gjerne være med på inspirasjons-helg med ULF.
Vår ønske-rekkefølge er uke 16, 19 og 17.
Det vil bli laget en avtale
som vil gjelde for alle tre gruppene og tilretteleggerne.
Avtalen skal si noe om
hvem som har ansvaret for hva og hvordan.
Tilretteleggerne lager forslag til avtale-tekst.
Arrangør-gruppen kommer med innspill
og godkjenner avtalen.
Se nærmere på forslaget fra BBL.
Stemme-høringen skal arrangeres i perioden uke 40 til 48
Uke 36 er det lands-turnering for håndball og fotball.
Uke 38 er det lands-møte i NFU.
Uke 40 er det høst-ferie.
Uke 42 skal BA ha seminar på uke-dagene.
Forslag om å stille med stand på Sandvika storsenter
og et sted i Asker.
Ber folk om å støtte stemme-høring med penger.
Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte.
09/08 FOREDRAG FOR VERNEPLEIER-STUDENTER
Vi har begynt å lage et manus til forelesning om RGB.
Manuset og forelesningen kan brukes på flere steder.
Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte.
Referat fra møte i RGB nr. 296
Side – 5
10/08 ÅRS-RAPPORT OG REGNSKAP
Rapporten for 2008 er gjennomgått og skrevet ut.
Vedtak: Sender underskrevet rapport til våre kontakt-personer.
Regnskap og budsjett tas opp på neste møte.
Godkjenning av referat nummer 296
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.
EVENTUELT
Vernepleierstudenter Ola og Vibeke er i praksis på BKA.
De kommer på besøk på neste møte.
Vi venter på svar fra SV om de kommer på besøk.
Erik tenker på stortings-valget 2009.
Skal vi gjøre noe i forhold til dette?