Rådgivningsgruppen

Nr. 294- Referat fra 2. desember 2008

Referat fra 2. desember 2008
Tilstede: Tove Kjevik, John-Harald Wangen, Anne Marie Berg,
Jacob Sverdrup, Erik Songstad og Leif Kåre Fjelde
Ikke tilstede:
Møte-leder: Leif Kåre Fjelde
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 9.30 til kl. 14.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
Referat fra andre møter og konferanser
Ingen møter siden sist.
Se brukerråd og Stemme-Høring.
Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp i dag.
Beskjeder og informasjon
Tirsdag16. desember er det jule-avslutning i RGB.
Første møte i 2009 er 20. januar.
Laget og delt ut adresse-liste og møte-plan for våren 2009.
Nr.29457
Referat fra møte i RGB nr. 294
Side – 2
Brev til gruppen
Vi har fått brev fra BBL med regnskap for Danmarks-tur.
@ E-post
Hilsen fra vara-ordfører Lisbeth Hammer Krogh
som setter pris på referatene som hun leser med interesse.
Vi har fått referat fra Asker-gruppen og sentralt-brukerråd.
Internett og hjemmeside
NAKU har lagt ut en kalender med oversikt over kurs og konferanser.
Vi kan selv legge ut våre tilbud,
men det må godkjennes av NAKU.
Bruker-råd og samarbeids-partnere
Neste møte med SAR er 2. desember 2008
kl. 13.00 til 15.00.
Referat fra andre brukerråd:
Asker-gruppen
Se 03/08 Stemme-Høring
Sentral-brukerråd 11. november 2009
Vi lurer på hvorfor de som bor i Per Skreddersvei
ikke var med på seminaret.
Vi ber Lars-Ove ta dette opp på neste møte.
Referat fra møte i RGB nr. 294
Side – 3
SAKER
03/08 STEMME-HØRING 2008
Vi er enige med Asker-gruppen
om at møtene bør være 2,5 timer.
Flest av oss kan komme på et møte i arrangør-gruppen
4. februar, men vi kan også 28. januar.
Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte.
07/08 VIDEREGÅENDE SKOLER
Vedtak: Utsatt til neste møte.
08/08 FERIE-TURER FOR ALLE
Vedtak: Saken tas opp på møte i SAR.
09/08 FOREDRAG FOR VERNEPLEIER-STUDENTER
Vedtak: På neste møte går vi igjennom foredraget.
10/08 ÅRS-RAPPORT OG REGNSKAP
Vedtak: Tilrettetleggerne forbereder fremlegg av regnskap for 2008
og forslag til punkter i rapporten for 2008.
Referat fra møte i RGB nr. 294
Side – 4
Godkjenning av referat nummer 294
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.
EVENTUELT
Jule-avslutning
Vi spiser jule-tallerken på Emma kafe kl. 13.00.
VI inviterer Geir Aasgaard som spesiell gjest.