Rådgivningsgruppen

Nr. 293- Referat fra 18. november 2008

Referat fra 18. november 2008
Tilstede: Tove Kjevik, John-Harald Wangen, Anne Marie Berg,
Jacob Sverdrup, Erik Songstad og Leif Kåre Fjelde
Ikke tilstede:
Møte-leder: John-Harald Wangen
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 9.30 til kl. 14.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
Referat fra andre møter og konferanser
Erik og Lars-Ove har vært på NFU-konferansen ”Arbeid for alle”.
Det var 200 deltakere på konferansen
og 20 mennesker med utviklingshemning.
Lærings og mestrings-senteret (LMS) på Blakstad sykehus
har en bruker-lærer-skole for mennesker med psykiske lidelser.
Bruker-lærere holder foredrag for de som har lyst.
John-Harald foreslår at vi inviterer noen fra LMS
til å komme på et av våre møter på nyåret
for å fortelle om sitt arbeide.
Lars-Ove får oppdraget med å ta kontakt og avtale besøk.
Lars-Ove og Leif Kåre har vært på forfatter-treff i Bergen.
De er med på å lage en bok som handler om
verne-pleieren som tilrettelegger.
Hvordan gjør sammen med
og ikke for mennesker med utviklingshemning.
Leif Kåre fortalte om hva som kjennetegner en god tilrettelegger.
Nr.29357
Referat fra møte i RGB nr. 293
Side – 2
Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp i dag.
Beskjeder og informasjon
Mandag 24. november er det møte Arrangør-gruppen.
Lørdag 29. november er det lese-gruppe på Bekkestua bibliotek.
Tirsdag 2. desember er det møte i SAR.
Tirsdag16. desember er det jule-avslutning i RGB.
Brev til gruppen
Vi har fått inn penger på konto til dekning av utgifter for 2008.
@ E-post
Geir Aasgaard svarer at han gjerne vil treffe oss.
Vi har fått en invitasjon til 10-års jubileum for Emma museum.
Den kom etter siste møte
og vi har derfor ikke hatt mulighet til å komme.
Internett og hjemmeside
Sidene til NAKU har blitt mye lettere å lese.
Grunden er nå på besøk i Chile.
Flere museer har sammen laget en side
om institusjoner og menneskene som levde der.
Referat fra møte i RGB nr. 293
Side – 3
Bruker-råd og samarbeids-partnere
Neste møte med SAR er 2. desember 2008
kl. 13.00 til 15.00.
Vi skal ordne med noe jule-kos.
Vi har laget saks-liste.
Referat fra andre brukerråd
Referat fra BKA-rådet sitt møte 30. oktober.
De har laget en møteplan ,
men SAR-møtet 2. desember står ikke på planen.
Vi er litt usikre på de lange sakshummerne.
Referat fra møte i RGB nr. 293
Side – 4
SAKER
03/08 STEMME-HØRING 2008
På spørsmål om midler fra kommunen kan overføres til neste år,
svarte Sven Erik muntlig at det må søkes på nytt til neste år.
Vi snakket om motto for stemme-høringen.
Kanskje ordet godtatt, i stede for akseptert.
På tema snakket vi om ordene tenker og ønsker
i stede for drømmer.
John-Harald, Jacob, Erik og Lars Ole drar på møtet.
Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte.
07/08 VIDEREGÅENDE SKOLER
Vedtak: Utsatt til neste møte.
08/08 FERIE-TURER FOR ALLE
Vedtak: Saken tas opp på neste møte i SAR.
09/08 FOREDRAG FOR VERNEPLEIER-STUDENTER
Vedtak: På neste møte går vi igjennom foredraget.
Referat fra møte i RGB nr. 293
Side – 5
10/08 ÅRS-RAPPORT OG REGNSKAP
Vi har begynt å tenke på rapporten for 2008.
Vedtak: Tilrettetleggerne forbereder fremlegg av regnskap for 2008.
Vi starter med å se på hva som står i rapporten for 2007.
Godkjenning av referat nummer 293
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.
EVENTUELT
Ingen saker.