Rådgivningsgruppen

Nr. 292- Referat fra 4. november 2008

Referat fra 4. november 2008
Tilstede: Tove Kjevik, John-Harald Wangen, Anne Marie Berg,
Jacob Sverdrup og Leif Kåre Fjelde
Ikke tilstede: Lars-Ove Nordnes og Erik Songstad
Møte-leder: Anne Marie Berg
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 9.30 til kl. 14.30
Besøk: Ingen
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
Referat fra andre møter og konferanser
John-Harald har vært på kurs hos ULF i Danmark.
De ble delt i fire forskjellige grupper med forskjellige temaer.
John-Harald var med i gruppen som snakket om fritid.
Det var en teater-gruppe som spilte stykker
som handlet om temaene.
Det var mulig å stille spørsmål til skuespillerne
og be de spille annerledes.
Det var også mulig å være med å spille.
Gitte og Lisbeth sender hilsninger til gruppen.
Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp i dag.
Nr.29257
Referat fra møte i RGB nr. 292
Side – 2
Beskjeder og informasjon
Fra 6. til 8. november er det Dissimmilis-forestilling i operaen.
Leif Kåre reiser til Bergen på fredag 7. november på forfatter-treff.
Tema-helgen i november er utsatt til neste år.
Brev til gruppen
Utskrift fra banken.
@ E-post
Hyggelig e-post fra Geir Aasgaard.
Han var tidligere vår kontaktperson i kommunen.
Internett og hjemmeside
På SORs hjemmeside leste vi om en ny TV-kanal.
Mennesker med utviklingshemning skal lage TV.
Ski Produksjonsservice (som eies av Ski kommune)
og TV-Follo har fått oppdraget med å starte kanalen.
ULF har laget et opplegg
som de kaller ”Viggos vanskelige verden”.
Der kan man få høre historien til 3 personer
som ønsker seg utdannelse og jobb.
Referat fra møte i RGB nr. 292
Side – 3
Bruker-råd og samarbeids-partnere
Møte i SAR 21. oktober kl. 13.00 til 15.00
Vi gikk igjennom refertatet fra møtet.
Det er flere som kan tenke seg å være med
å planlegge Tema-Kveld om ferie-turer.
Se også sak 08/08.
Vi har sendt en e-post til Løkkeåsveien 2
for å sjekke om den er ledig.
Neste møte med SAR er 2. desember 2008 kl. 13.00 til 15.00.
Vi skal ordne med noe jule-kos.
Jacob foreslår gløgg.
Referat fra andre brukerråd
Referat fra BKA-rådet sitt møte 30. oktober.
De har laget en møteplan ,
men SAR-møtet 2. desember står ikke på planen.
Vi er litt usikre på de lange sakshummerne.
Referat fra møte i RGB nr. 292
Side – 4
SAKER
15/07 POLITIKER STAFETTEN 2008
Vi har ikke hørt noe mer fra Anne Bråthen i SV.
En fra SV skal gi oss beskjed om når de kan komme.
Vedtak: Avventer svar.
03/08 STEMME-HØRING 2008
Referat fra møte i økonomi-gruppa.
Vi har videresendt spørsmål fra økonomi-gruppa
Om midler fra kommunen kan overføres til neste år.
Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte.
07/08 VIDEREGÅENDE SKOLER
BKA har ikke tid og mulighet til å forberede et slikt opplegg.
Det kan stille arbeids-takere fra BKA.
Vedtak: Vi fortsetter saken når vi har fått
tilbake-melding fra tilretteleggerne
08/08 FERIE-TURER FOR ALLE
Det er flere som kan tenke seg å være med
å planlegge Tema-Kveld om ferie-turer.
Anne Marie vil fortelle om sine ferie-ønsker.
Hun kan tenke seg å reise i en gruppe
med til sammen 10 personer.
Vedtak: Saken tas opp på neste møte i SAR.
Referat fra møte i RGB nr. 292
Side – 5
09/08 FOREDRAG FOR VERNEPLEIER-STUDENTER
John-Harald og Anne-Marie
har vært på Vernepleier-høgskolen på Fornebu.
Anne Marie syntes at spørsmålene som studentene stilte var fine.
Før neste foredrag går vi igjennom hva vi skal si.
Erik kan da få lagt inn det han skal si i tale-maskinen.
Vedtak: På neste møte går vi igjennom foredraget.
Godkjenning av referat nummer 292
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.
EVENTUELT
Sette opp forslag til møteplan for 2009 på neste møte.
Finne ut når vi skal starte etter nyttår.