Rådgivningsgruppen

Nr. 291- Referat fra 21. oktober 2008

Referat fra 21. oktober 2008
Tilstede: Tove Kjevik, John-Harald Wangen, Erik Songstad,
Anne Marie Berg, Jacob Sverdrup og Leif Kåre Fjelde
Ikke tilstede:
Møte-leder: Jacob Sverdrup
Tilretteleggere: Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 9.30 til kl. 12.00
Besøk: Helge Bostad
Vedlegg: Ingen
Vi presenterte oss for Helge og han presenterte seg selv.
Han kom til Emma Hjorth som sykepleier i 1960.
Han var der frem til 1976.
Nå er han pensjonist og vara til kommunestyret for Pensjonist-partiet.
Sitter i eldre-rådet i Bærum kommune.
Det er lenge siden Helge har jobbet for mennesker med utviklingshemning
og er interessert i å få vite mer om hvordan arbeidet drives i dag.
Faste punkter:
Referat fra andre møter og konferanser
Tove og Erik har vært på info-møte med ViVil.
Der ble det snakket om ferie-tur til Solgården i Spania i juni 2009.
John-Harald har vært på kurs hos ULF i Danmark.
Det kommer et referat fra turen senere.
Nr.29157
Referat fra møte i RGB nr. 291
Side – 2
Avis-utklipp og andre nyheter
Erik hadde med et avis-utklipp fra Budstikka 20. oktober.
Der står det om lørdags-klubben i Holmen menighet,
som har startet opp på nytt.
Jorunn fra Asker bruker tilbudet og liker å treffe venner.
Beskjeder og informasjon
Erik og Lars-Ove kommer ikke på møtet 4. november,
fordi de er på konferansen ”Arbeid for alle, eller bare for noen?”
1. november er det lese-gruppe på Bekkestua bibliotek.
Brev til gruppen
Ingen brev.
@ E-post
Vi har ikke fått svar på vår e-post til Oddbjørn Vik på bolig-kontoret.
I e-posten spurte vi om bolig-meldingen og lett-lest brosjyre.
Lars-Ove forsøker å finne ut om e-posten har kommet frem.
Vi har fått e-post fra Cato på Løxa Utvikling.
Han ber om at det sendes en e-post
når vi har informasjon som vi ønsker å dele med Løxa Utvikling.
Vi sender også en kopi til Rune på Løxa.
Internett og hjemmeside
ULF inviterer til jule-lunsj og dating 6. desember.
Les mer her.
Den siste region-konferansen om Selvbestemmelse
har vært i Tromsø 25. og 26. september.
Referat fra møte i RGB nr. 291
Side – 3
Bruker-råd og samarbeids-partnere
Møte i dag med SAR 21. oktober kl. 13.00 til 15.00
Vi gikk igjennom sakslisten og forberedte møte.
Neste møte med SAR er 2. desember 2008 kl. 13.00 til 15.00.
Referat fra andre brukerråd
Ingen referat.
Referat fra møte i RGB nr. 291
Side – 4
SAKER
15/07 POLITIKER STAFETTEN 2008
Vi har ikke hørt noe mer fra Anne Bråthen i SV.
En fra SV skal gi oss beskjed om når de kan komme.
Vedtak: Avventer svar.
03/08 STEMME-HØRING 2008
Utsatt til høsten 2009 fordi vi ikke har nok penger.
Oppgaver på konferansen:
Fra møte 290
Tove kan tenke seg å være i kjøkken-gruppen.
Leif Kåre vil være ”potet”, har også tenkt på innlegg til Egen Arena.
Jacob, Erik og Anne Marie skal tenke på saken.
Lars-Ove kan tenke seg oppgaver i IU-rommet.
I dag
Erik kan tenke seg å ha ansvaret for
å gå rundt med mikrofon til de som vil si noe i salen.
Jacob kan tenke seg å være i Teknisk-stab og ordne med lyd.
Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte.
07/08 VIDEREGÅENDE SKOLER
BKA har ikke tid og mulighet til å forberede et slikt opplegg.
Det kan stille arbeids-takere fra BKA.
Vedtak: Tilretteleggerne tar opp saken med Sven Erik Tholander
Referat fra møte i RGB nr. 291
Side – 5
08/08 FERIE-TURER FOR ALLE
Vedtak: Anne Marie legger frem dette på SAR-møtet.
09/08 FOREDRAG FOR VERNEPLEIER-STUDENTER
John-Harald og Anne-Marie
har vært på Vernepleier-høgskolen.
Vedtak: Referat fra hvordan det gikk er utsatt til neste møte.
Godkjenning av referat nummer 291
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.
EVENTUELT
Leif Kåre skal være medforfatter til en bok for vernepleier-studenter.
Boken skal handle om
hvordan en vernpleier kan være en god tilrettelegger.
Han ønsker å få støtte til å møte andre forfattere.
Det er snakk om ca. Kr. 1.200.- til reise-utgifter.
Han vil informere oss om saken
og sørge for at RGBs synspunkter på tilrettelegger-rollen kommer frem.
Alle syntes dette høres ut som et spennende prosjekt
og vil støtte Leif Kåre