Rådgivningsgruppen

Nr. 289- Referat fra 23. september 2008

Referat fra 23. september 2008
Tilstede: Tove Kjevik, John-Harald Wangen, Erik Songstad,
og Leif Kåre Fjelde
Ikke tilstede: Jacob Sverdrup og Anne Marie Berg
Møte-leder: Erik Songstad
Tilretteleggere: Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 9.30 til kl. 14.30
Besøk:
Vedlegg: 1/289 Saksliste til møte i SAR
2/289 Bursdags-kort fra Utviklingshemning og aldring
Faste punkter:
Referat fra andre møter og konferanser
Møte på Lærings og Mestrings-senteret 12. september
med tema kurs i individuell plan for plan-eiere og koordinatorer.
Leif Kåre, Tone Irene og Lars-Ove var der.
Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp denne gangen.
Ingen har skrevet om at vi ble 15 år.
Beskjeder og informasjon
Møte i Arrangør-gruppen
onsdag 1. oktober kl. 17.00 til 21.00.
Lars-Ove er sannsynligvis bortreist,
Tove og Leif Kåre har gitt beskjed om at han er opptatt.
Nr.28957
Referat fra møte i RGB nr. 289
Side – 2
Brev til gruppen
Alle har fått et eksemplar
av filmen fra SOR-konferansen på Ski i april.
Regning på hjemme-siden.
@ E-post
Svart Olav Storli på forespørsel om besøk fra Pensjonist-partiet.
Sendt vårt kontonummer til Aldring og utviklingshemning
Invitasjon fra Brobygger-Ligaen
om å være med på ULFs Efterårskursus.
John-Harald har lyst og mulighet til å reise.
Vi snakket om hvordan vi kunne få det til.
John-Harald tror ikke han får permisjon fra jobben,
men er villig til å bruke ferie-dager.
Alle i gruppen synes han skal dra og ivareta kontakten med ULF.
Vi dekker hans reise-utgifter
med noen av pengene vi fikk fra Utviklingshemning og aldring.
Internett og hjemmeside
Vi går over til en annen leverandør av hjemmesidene,
slik at det blir lettere å få ut informasjon.
Ellers ikke noe nytt på de sidene vi sjekker.
Referat fra møte i RGB nr. 289
Side – 3
Bruker-råd og samarbeids-partnere
Neste møte i SAR 21. oktober kl. 13.00 til 15.00
Vi har flyttet møtet 14 dager.
Slik at vi kan være i Løkkeåsveien 2.
Laget saksliste til møtet og sendt ut innkalling.
(se vedlegg 1/289)
Referat fra andre brukerråd
Vi har ikke fått referat fra andre møter siden sist.
Referat fra møte i RGB nr. 289
Side – 4
SAKER
15/07 POLITIKER STAFETTEN 2008
Vi har ikke hørt noe fra SV.
Det ser ikke ut som om de kommer.
Vedtak: Vi inviterer Pensjonist-partiet til møtet 7. eller 21. oktober.
Politiker-stafetten 2008 er avsluttet.
05/08 TEMA-DAG 2008
Lørdag 1. november kl. 12.00 til 16.00.
– forberedelse til Stemme-Høring.
Hvem skal inviteres og når skal vi sende ut invitasjonen.
Skal noen si noe?
Innledning om hva er en Stemme-Høring.
Forslag til forberedelse for de som kommer:
– Velge ut noe man er opptatt av.
– Øve seg litt på forhånd.
– Skrive ned det man ønsker å si.
Vedtak: Vi lager ferdig og sender ut invitasjonen på neste møte.
03/08 STEMME-HØRING 2008
Neste møte i Arrangør-gruppen er 1. oktober.
Hvilke oppgaver kan den enkelte
tenke seg å ha ansvaret for?
Hva kan RGB ha ansvaret for?
John-Harald kan tenke seg å være i fest-komiteen.
Erik kan tenke seg å være vert,
passe på at alt er i orden, at alle har det bra
og at alle kommer tilbake etter pauser.
Tove kan tenke seg å hjelpe til med navn-skilt og registrering.
Leif Kåre kan tenke seg å holde et innlegg.
Ellers tar han oppgaver etter hva det er behov for.
Vedtak: Alle må ha med seg Avtale-Boka.
Referat fra møte i RGB nr. 289
Side – 5
07/08 VIDEREGÅENDE SKOLER
Lars-Ove har informert Sven Erik.
Vi venter på tilbakemelding fra Rune og BKA-rådet.
Vedtak: Tas opp som eventuelt-sak på SAR-møtet.
08/08 FERIE-TURER FOR ALLE
Vedtak: Tas opp på møte med SAR.
09/08 FOREDRAG FOR VERNEPLEIER-STUDENTER
Datoene er torsdag 2. oktober – Jacob og Tove.
Vi snakket om spørsmål vi kunne stille studentene.
Bør utviklingshemmede få bedre betalt for den jobben de gjør?
I tilfelle hvor mye?
Bør utviklingshemmede bli foreldre?
Vedtak: Vi må tenke mer på gode spørsmål vi kan stille studentene.
Godkjenning av referat nummer 289
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.
Referat fra møte i RGB nr. 289
Side – 6
EVENTUELT
RGB 15 år på fredag 12. september 2008.
Vi har fått en gave fra Utviklingshemning og aldring på kr. 5000.-
(se vedlegg 2/289).
Vi bruker resten av pengene på en markering av vår fødselsdag
i forbindelse med Stemme-Høringen.
John-Harald og Lars Ole tok bilder.
Vi så på de bildene Lars Ole tok fra markeringen.
John-Harald tar med de bildene han tok på neste møte.
Rune H. filmet.
Referat fra møte i RGB nr. 289
Side – 7
Vedlegg 1/289
Saksliste til møte i SAR
SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid
Tirsdag 21. oktober 2008
Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2.
1-3 medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum.
Sak 1: Runde rundt bordet
Hva jobber de ulike brukerrådene med nå?
Sak 2: Hvordan går det med omsorgsmeldingen?
Informasjon om hvordan det går med meldingen.
Sak 3: Ferie for alle
Skal vi jobbe med denne saken?
Skal vi lage en tema-kveld
hvor alle kan komme med sine
ferie-planer og ferie-ønsker.
Kanskje vi kan få til noe sammen?
Sak 4: Stemme-Høring 2008
RGB informerer.
Sak 5: Eventuelt
Vel møtt hilsen RGB
Mobil: 917 32 005 E-post: lars-ove.nordnes@baerum.kommune.no
Referat fra møte i RGB nr. 289
Side – 8
Vedlegg 2/289
Kjære alle i Rådgivningsgruppa, Bærum kommune
Gratulere så MYE med 15 år som pionerer og viktige lobbyister i arbeidet
for rettigheter og kunnskapsformidling til personer med
utviklingshemning.
Vi i Utviklingshemning og aldring er svært takknemlige for den flotte
hjelpen dere har gitt oss i forbindelse med utvikling av heftene med enkel
tekst og innhold. Det er derfor en glede for oss å sette inn kroner 5.000,-
på deres konto, som dere kan gjøre noe hyggelig for. En riktig hyggelig
dag ønskes dere alle.
Hjertelig hilsen
Arild Frode Stine Britt-Evy
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse/
Utviklingshemning og aldring