Rådgivningsgruppen

Nr. 287- Referat fra 26. august 2008

Referat fra 26. august 2008
Tilstede: Tove Kjevik, John-Harald Wangen, Erik Songstad,
Jacob Sverdrup, Anne Marie Berg og Leif Kåre Fjelde
Ikke tilstede: alle
Møte-leder: John-Harald Wangen
Tilretteleggere: Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 9.30 til kl. 14.30
Besøk: Ingen
Vedlegg: Ingen vedlegg
Faste punkter:
Referat fra andre møter og konferanser
Ingen møter på grunn av sommer-ferien.
Avis-utklipp og andre nyheter
Anne Marie har med mange reise-brosjyrer.
Hun ønsker at det skal bli flere ferie-turer for funksjonshemmede.
Hun har også sett en TV-serie fra Sverige
som handler om et kollektiv i Köping utenfor Stockholm.
Beskjeder og informasjon
Fritids-kalenderen for høsten 2008 er kommet.
Lese-gruppa starter opp lørdag 6. september kl. 11 til 13.
Leif Kåre har gått ut av BKA-rådet.
Nr.2875
Referat fra møte i RGB nr. 287
Side – 2
Brev til gruppen
Regning fra NFU vedrørende tapt arbeids-fortjeneste for John-Harald.
@ E-post
Sendt e-post til Bjørn Røed
med spørsmål om hvordan det går med omsorgs-meldingen.
Forespørsel fra Randi Krogstad på vernepeleier-høgskolen
om forelesninger for studenter høsten 2008 (se egen sak).
Internett og hjemmeside
I Haugesund stopper kommunen utviklingshemmedes planer
om å bygge sin egen bolig.
Vi har sendt en støtte-melding til Haugesund lokal-lag av NFU.
Vi gratulerer Grunden i Sverige som har fått penger
til å bygge opp en lands-dekkende organisasjon.
Bruker-råd og samarbeids-partnere
Tilretteleggerne har hatt møte med
gruppens kontakt-person i kommunen Sven Erik Tholander.
Vi får like mange penger i 2008 som vi fikk i 2007.
Beløpet er kr. 150 000.- som skal gå til drift av gruppen.
Hvis vi jobber med prosjekter for kommunen,
har vi mulighet til å søke om ekstra penger til dette.
Neste møte i SAR 7. oktober kl. 13.00 til 15.00
RGB ønsker å ta opp planlegging av ferie.
Hvordan kan man få til flere og mer spennende ferie-tilbud?
Se sak 08/08 FERIE-TURER FOR ALLE
Referat fra andre brukerråd
Møte i BKA-rådet 21. august
Vi gratulerer med miljø-prisen på kr. 10 000.-
Referat fra møte i RGB nr. 287
Side – 3
SAKER
15/07 POLITIKER STAFETTEN 2008
Vi mangler besøk fra SV og Rødt.
Vedtak: Rødt inviteres til neste møte.
05/08 TEMA-KVELDER 2008
Vi lager en samling i forkant av Stemme-Høringen.
På denne kvelden kan de som ønsker det
øve seg på å si noe med flere mennesker tilstede.
Vedtak: Lørdag 1. november kl. 12.00 til 16.00.
Sted er ikke bestemt.
03/08 STEMME-HØRING 2008
Møte i Asker i morgen kl. 17.00 til 21.00.
Møtet skal være i Bondi-hagen.
Felles avreise med tog fra Sandvika kl. 16.34.
Oppmøte på Sandvika stasjon kl. 16.20.
Erik, Anne Marie, Jacob, Tove, Leif Kåre
og Lars-Ove kjører tog.
John-Harald drar direkte fra jobb.
Lars Ole kommer med bil fra Fredrikstad så fort han kan.
Vi har sendt en e-post til Grunden
med informasjon om at vi planlegger Stemme-Høring i november.
Vedtak: Se selve saken.
Referat fra møte i RGB nr. 287
Side – 4
07/08 VIDEREGÅENDE SKOLER
John-Harald har laget en liste over e-post adresser
til videregående skoler i Asker og Bærum
Forslag om å samarbeide med Bærum arbeidssenter.
Vi snakket med Rune
og han bekrefter at de er interessert i et samarbeide.
Vedtak: Vi tar opp saken med Sven Erik igjen og ber om en bestilling.
Mulig oppstart i begynnelsen av 2009.
08/08 FERIE-TURER FOR ALLE
Anne Marie er opptatt av dette temaet
og ønsker at RGB skal jobbe med dette.
Leif Kåre mener at det er viktig at vi ikke påtar oss for mye,
men at vi kan jobbe med en sak over lang tid.
Temaet er også snakket om i forbindelse med
arbeidet med omsorgs-meldingen.
Vi ønsker også å ta det opp med SAR.
Vedtak: Saken er viktig og spennende.
Vi må jobbe med den over tid.
Ta det opp med SAR og legge frem noe på Stemme-høringen.
09/08 FOREDRAG FOR VERNEPLEIER-STUDENTER
Datoene er torsdag 2. oktober, mandag 20. oktober 2008
og tirsdag 13. januar 2009.
Tidspunktet er kl. 10.00 til 13.00.
Foredraget foregår enten på Fornebu eller Lillestrøm.
Vedtak: Vi tar det opp på neste møte.
Referat fra møte i RGB nr. 287
Side – 5
Godkjenning av referat nummer 287
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.
EVENTUELT
RGB 15 år på fredag 12. september 2008.
Hva skal vi gjøre da?
Forslag om å feire med kake i kommunegården
Invitere politikerne fra stafetten og personer fra administrasjonen
SOR, NFU, NAKU, HIAK, Utviklingshemning og aldring
Funksjonshemmedes råd
Bæringen, Budstikka, Klar Tale, Samfunn for alle og andre medier
Vi har laget en invitasjon som blir sendt på e-post.
Invitere våre egne i forbindelse med Stemme-Høringen.
Feire på lørdags-kvelden.