Rådgivningsgruppen

Nr. 286- Referat fra 17. juni 2008

Referat fra 17. juni 2008
Tilstede: Tove Kjevik, John-Harald Wangen, Erik Songstad,
og Leif Kåre Fjelde
Ikke tilstede: Jacob Sverdrup
Møte-leder: Erik Songstad
Tilretteleggere: Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 9.30 til kl. 14.30
Besøk: Anne Marie Berg
Vedlegg: Vedlegg 1/286 – Møteplan for høsten 2008
Faste punkter:
Referat fra andre møter og konferanser
Referat fra Arrangør-Gruppa, se egen sak 03/08.
Vi har sett på bilder fra Stolthets-paraden i Oslo 7. juni.
John-Harald og Erik deltok fra RGB.
Avis-utklipp og andre nyheter
To utklipp om Stolthets-paraden på lørdag 7. juni.
Beskjeder og informasjon
Vi starter igjen 26. august.
Ny adresseliste og møteplan for høsten ble delt ut.
Brev til gruppen
Ingen brev.
Nr.28657
Referat fra møte i RGB nr. 286
Side – 2
@ E-post
E-post fra Jacobs mor.
E-post fra Randi Krogstad på vernepleier-høgskolen
som ønsker at vi skal forelese til høsten.
Internett og hjemmeside
PÅ NFUs hjemme-side står det at Odelstinget vedtok tirsdag 10. juni
den nye «Lov om forbud mot diskriminering
på grunnlag av nedsatt funksjonsevne»
På Grundens hjemme-side står det at de har fått kr. 500 000.-
for å lage en konferanse
for kvinner med nedsatt kognitiv funksjons-avne

Bruker-råd og samarbeids-partnere
RGBs og SAR sommer-avslutning 17. juni.
Det er 27 som har meldt seg på.
Vi ble til sammen 31 personer.
Noen må handle, lage mat og dekke på.
Handleliste:
8,5 kg sommerkoteletter (ca. 35 stk.)
4 blomkål, 4 agurker, 4 lettrømme og 1 flaske ravigotti-saus
3 salathoder, 4 paprika, 1 bunt vårløk og 12 tomater
4 pakker med potetsalat
4 isbokser og 4 kurver med jordbær
2 poser kaffe, 2 kaffefløte og 10 x 1,5 liter brus
Totalt ca. kr. 1500, det betyr ca. kr. 50.- år. deltaker
Sjekke gass, tallerkener og glass.
Pynte der vi skal være.
Det var fint vær, så derfor kunne vi sitte ute.
Vi fikk låne grill og alt servering-utstyr av kafen.
Referat fra andre brukerråd
Vi har ikke fått referat fra andre brukerråd.
Referat fra møte i RGB nr. 286
Side – 3
SAKER
03/08 STEMME-HØRING 2008
Det var møte i Arrangør-Gruppa for stemmehøring 2008,
11. juni i Asker.
Asker-gruppen har også søkt om penge-støtte.
Vi har fått låne Asker videregående skole til Stemme-Høringen,
gymsalen til overnatting
og Odd Fellow-gården til festen.
Tove ordner slik at hun får vært med på
møtene i Arrangør-Gruppa frem til Stemme-Høringen.
Vedtak: Vi har ikke hørt noe nytt fra søknaden til Bærum kommune.
07/08 VIDEREGÅENDE SKOLER
Vedtak: Vi utsetter saken og tar den opp igjen etter sommeren.
Godkjenning av referat nummer 285
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Sendes i posten før møtet i august.
EVENTUELT
Anne Marie Berg ønsket å bli medlem av RGB
Medlemmene besluttet at hun blir nytt medlem i gruppa
fra 26. august 2008.
Referat fra møte i RGB nr. 286
Side – 4
Vedlegg 1/286
MØTER I RÅDGIVNINGS-GRUPPEN
FOR HØSTEN 2008
Dato: 17.06.08 – Henges opp
Møtene starter kl. 9.30 og slutter kl. 14.30
Møteleder kommer kl. 08.30
Dato:
Møteleder/deltaker:

 TIRSDAG 26. august John-Harald
 TIRSDAG 9. september Leif Kåre
 FREDAG 12. september RGB 15 år Alle
 TIRSDAG 23. september Jacob
 TIRSDAG 7. oktober Tove
– SAR-møte fra 13.00 til 15.00

 LØRDAG 18. oktober Tema-dag Stemme-Høring kl. 13.00 til kl. 16.00
 TIRSDAG 21. oktober Erik
 TIRSDAG 4. november Anne Marie
 LØRDAG/SØNDAG 15. og 16. november Stemme-Høring i Asker -Alle
 TIRSDAG 18. november John-Harald
 TIRSDAG 2. desember Leif Kåre
– SAR-møte fra 13.00 til 15.00
 TIRSDAG 16. desember jule-avslutning Jacob
 Møtene på ”Ramme” Emma Hjorthsvei 74 (rett ved Emma kafe).
 HUSK Å GI BESKJED HVIS DU IKKE KAN KOMME
Lars Ole 90 10 03 90 eller Lars-Ove 91 73 20 05