Rådgivningsgruppen

Nr. 283- Referat fra 6. mai 2008

Referat fra 6. mai 2008
Tilstede: Tove Kjevik, John-Harald Wangen, Erik Songstad,
og Leif Kåre Fjelde
Ikke tilstede: Jacob Sverdrup
Møte-leder: Leif Kåre Fjelde
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 9.30 til kl. 14.30
Besøk: Ingen
Vedlegg: vedlegg 1/283 Stolthetsparaden 2008
Faste punkter:
Referat fra andre møter og konferanser
Lars Ole har vært på NAFO på Storefjell.
Der var det over 850 deltakere på konferansen.
Brosjyrer fra RGB og Asker-gruppen var lagt frem.
Lars-Ove har vært på Lærings- og mestringssenteret på Blakstad.
Senteret skal gi brukere av helsetjenester
mer kunnskap om sin rolle i arbeidet med Individuell plan.
Lars-Ove har vært på møte med Funksjonshemmedes råd.
Der traff han Hilde Arneberg som har vært på besøk hos oss
i forbindelse med politiker-stafetten.
Hun skulle legge frem vårt ønske om å få god nok tid
til å jobbe med saker fra kommunen.
Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp eller andre nyheter.
Nr.28357
Referat fra møte i RGB nr. 283
Side – 2
Beskjeder og informasjon
Snart er det Vivil-leker, 30. mai til 1. juni.
Brev til gruppen
Ingen brev.
@ E-post
E-post fra Jacob som forteller om at han fortsatt er syk.
Vi ønsker han god bedring.
E-post fra Dag Gladmann Sørheim i Bærum Rødt
(se egen sak 15/07).
E-post fra Vidar Haagensen
som forteller om Stolthetsparaden 7. juni 2008 i Oslo.
Vi har tenkt å stille opp
og utfordrer andre brukerråd til å gjøre det samme.
(Se vedlegg 1/283)
Internett og hjemmeside
Ikke noe spesielt.
Referat fra møte i RGB nr. 283
Side – 3
Bruker-råd og samarbeids-partnere
Asker-gruppen for utviklingshemmede
De har møte på torsdag 8. mai.
SAR-møtet 17. juni – RGBs sommer-avslutning.
E-post adressr……..
Referat fra andre brukerråd
Her vil vi skrive om viktige saker fra brukerråd
som er av interesse for de andre brukerrådene i Bærum.
Brukerrådene sender oss saker.
– Gry er valgt som representant for Levrestien
og Jostein som vara.
Referat fra møte i RGB nr. 283
Side – 4
SAKER
15/07 POLITIKER-STAFETTEN 2008
Vi tror ikke det kommer noen politiker på besøk i dag.
Dag Gladmann Sørheim i Bærum Rødt
ønsker å komme på besøk til høsten.
Det går helt greit for oss.
Planen for stafetten ser nå slik ut:
Tirsdag 6. mai Ingen besøk
Tirsdag 20. mai SV ?
Tirsdag 3. juni Kirsten S. Natvig for Arbeiderpartiets gruppe
Til høsten Dag Gladmann Sørheim for Rødt
Vedtak: Avventer svar fra SV.
01/08 REGION-KONFERANSE OM SELVBESTEMMELSE
FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMNING
Erik har gitt terning-kast til de forskjellige innslagene.
Vi tar en kopi og sender til Terje Hermansen i SOR på faks.
Vedtak: Ingen vedtak
03/08 STEMME-HØRING 2008
Det blir møte i økonomi-gruppa neste uke.
Vi prøver på fredag 16. mai kl. 14.00 til 16.00 i Asker.
Bitten og Jorunn stiller opp for Asker-gruppen.
Vedtak: Erik sitter på med Lars Ole
05/08 TEMA-KVELD VÅR 2008
Vårens tema-kveld blir med omsorgs-meldingen som tema.
Vedtak: se sak 08/07.
Referat fra møte i RGB nr. 283
Side – 5
06/08 REFERANSE-GRUPPE UA
Forespørsel fra UA om person som kan sitte i referanse-gruppen.
Gruppa starter til høsten.
Vedtak: Forslag om Wenche J. , Anne B. , Ingjerd P. eller Anne Grete Ø.
07/08 VIDEREGÅENDE SKOLER
Vi ønsker å informere om RGB
og arbeidet med selvbestemmelse og brukermedvirkning.
Vi kan sende e-post til aktuelle skoler
For å høre om hvem som har tilrettelagt undervisning
og hvem som kunne tenke seg å ta imot besøk.
Aktuelle skoler kan være:
Dønski Videregående skole
Sandvika Videregående skole
Rud Videregående skole
Rosenvilde Videregående skole
Nesbru Videregående skole
Holmen Videregående skole
Asker Videregående skole?
Vedtak: John-Harald søker opp adressene til neste møte.
Tilretteleggerne sjekker om dette kan kombineres
med forespørselen fra Sven Erik
om å informere om miljøarbeid på skoler.
Se sak 13/07
08/07 OMSORGS-MELDINGEN 2009-2015
Tema-kveld 20. mai kl. 18.00 til 20.00 i Kommune-gården.
Servering av middag på forhånd?
Meldingen ikke mottatt
Vedtak: Lars-Ove sender ut et lettlest sammendrag,
sjekker matservering,
lager og sender ut invitasjon til temakveld.
Referat fra møte i RGB nr. 283
Side – 6
Godkjenning av referat nummer 283.
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Delt ut på møte.
EVENTUELT
Oppdatert og delt ut adresse-liste.
Begynnt på møteplan for høsten 2008.
Referat fra møte i RGB nr. 283
Side – 7
Vedlegg 1/283
DISABILITY PRIDE PARADE – OSLO
www.stolthetsparaden.no
Pressemelding fra Stolthetsparaden!
Sterk! Stolt! Synlig! på Stolthetsparaden! 2008
Norges første stolthetsparade for funksjonshemmede går gjennom Oslo sentrum lørdag 7. juni.
–Vi håper på mange deltakere og at dette skal bli en årlig markering av og med funksjonshemmede.
Vi oppfordrer de ulike organisasjonene for funksjonshemmede til å spre ordet om Stolthetsparaden!
til medlemmene sine, sier Vibeke Marøy Melstrøm, en av initiativtakerne til paraden.
Stolthetsparaden! starter kl. 12 den 7. juni på Youngstorget og avsluttes i Spikersuppa.
Sterk, stolt og synlig er slagordet som samler Stolthetsparaden! 2008. Slagordet er valgt fordi Stolthetsparaden!
skal vise at personer med funksjonsnedsettelser er noe annet enn det samfunnet rundt oss gjerne vil ha oss til å
være. Funksjonsnedsettelser gjør deg verken svak eller underlegen, men funksjonshemmende barrierer som vi
møter over alt i samfunnet gjør at vi blir utestengt fra mange arenaer og dermed også ofte usynlige.
-Stolthetsparaden! er en anledning til å feire oss selv, vise at vi også skal regnes med og at vi står opp for oss
selv og rettighetene våre, sier Melstrøm.
Hun har kjempet for funksjonshemmedes rettigheter i flere år.
Stolthetsparaden! er ikke et tradisjonelt demonstrasjonstog, det er en parade og det skal være en positiv
stemning over arrangementet. Her er det også rom for å ytre sine meninger.
-Vi oppfordrer alle som vil til å bli med og ta gjerne med egne paroler. Vi skal synes, høres
og vi skal mene! sier Melstrøm.
Hun deltok selv under Disability Pride Parade i Chicago i fjor sommer. Der er paraden et årvisst arrangement
som samler 3000 personer i alle aldere og i beste amerikanske paradestil.
Nå er håpet at vi kan kopiere et vellykket arrangement også på norsk jord og gjøre konseptet til vårt eget.
Det har vært gjort med hell i forbindelse med pride-paraden for homofile.
Melstrøms oppfordring er at folk skal la seg tenne av ideen og setter av lørdag 7. juni.
-Møt opp på Youngstorget i god tid før kl. 12. Vi lover et morsomt og engasjerende arrangement fra vi samles,
til vi går gjennom oslogatene og ikke minst blir det en fi nale verdt å oppleve i Spikersuppa.
Fortell alle du kjenner om denne paraden, få med deg folk og bli med!
Nettstedet www.stolthetsparaden.no vil gi løpende oppdatering etter hvert
som de organisasjonsmessige bitene faller på plass.
Bli med på Stolthetsparaden! 2008.
Kontakt: Hanne Lene Hennum tlf. 902 61 187
www.stolthetsparaden.no