Rådgivningsgruppen

Nr. 280- Referat fra 25. mars 2008

Referat fra 25. mars 2008
Tilstede: Tove Kjevik, John-Harald Wangen, Erik Songstad,
og Leif Kåre Fjelde
Ikke tilstede: Jacob Sverdrup (på ferie)
Møte-leder: Tove Kjevik
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 9.30 til kl. 14.30
Besøk: Asker-gruppen kl. 12.15 og ut dagen
Vedlegg: 1/280 Møteinnkalling til SAR- møte
8. april på Emma Gjestehus
Faste punkter:
Referat fra andre møter og konferanser
Ingen møter siden sist på grunn av påske-ferie.
Avis-utklipp og andre nyheter
Tove har med utklipp fra Budstikka 11. mars.
Der står det om stort besøk på Emma museum i 2008.
I 2006 var det 704 på besøk og i 2007 var det 960.
Beskjeder og informasjon
Tove og Jacob må søke om permisjon med lønn
for konferansen på Ski 16. og 17. april 2008.
Leif Kåre har snakket med Rita Engen (tidligere medlem)
som forteller at hun ikke har fått en kopi av bolig-brosjyren vi laget.
Nr.28057
Referat fra møte i RGB nr. 280
Side – 2
Brev til gruppen
Regning fra NFU på dekning av tapt arbeids-fortjeneste.
Melding om kreditering fra postbanken.
@ E-post
Alle har fått plass og rom til konferansen i Ski.
Internett og hjemmeside
Vi fant ikke noe spennende.
Bruker-råd og samarbeids-partnere
Asker-gruppen ønsker å snakke med oss om
mulig samarbeid om tema-kvelder.
Forslag til temaer er kost-hold og første-hjelp.
Asker-gruppen har laget forslag
til hva som kan taes opp på tema-kveldene (se vedlegg 2/280).
RGB har snakket om vennskap og rettigheter
som forslag til temaer.
Begge gruppene tar opp saken på sine møter.
Asker-gruppen kommer med forslag til kost-hold
og RGB kommer med forslag til vennskap.
Det er enighet om å samarbeid om å lage tema-kvelder.
Lars-Ove sjekker med Odd Landsverk
om hvor mange bruker-råd det finnes innen pleie- og omsorg.
Vi har laget saksliste til SAR-møte 8. april på Emma Gjestehus
Se vedlegg.
Vi Inviterer Bjørn Røed til å snakke om omsorgs-meldingen.
Referat fra møte i RGB nr. 280
Side – 3
SAKER
14/07 ÅRS RAPPORT 2007
Vi fikk kr. 150 000 i støtte for 2007
og brukte opp det vi hadde fra tidligere år.
For å kunne fortsette med den møte-virksomheten vi har i dag
og de andre tingene vi gjør ellers i året
trenger vi kr. 170 000 for 2008.
Vedtak: Vi søker om kr. 170 000 i støtte for 2008.
15/07 POLITIKER-STAFETTEN 2008
Våre møter er annenhver tirsdag fra kl. 09.30 til 14.30
Vi ønsker besøk i tidsrommet kl. 13.00 til 14.30.
Annen tid kan avtales
og har dere mulighet til å være med på hele møtet,
er det bare hyggelig.
Dere får sakslisten på forhånd.
Planen for stafetten ser nå slik ut:
Tirsdag 8. april Olav Storli fra Pensjonistpartiet
Tirsdag 22. april Kanskje Hilde Arneberg fra Venstre
Tirsdag 6. mai
Tirsdag 20. mai
Tirsdag 3. juni
Vedtak: Avventer svar fra de politikerne som mangler.
01/08 REGION-KONFERANSE OM SELVBESTEMMELSE
FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMNING
Vi er påmeldt konferansen og har fått enkelt-rom.
Vedtak: Tove og Jacob søker om permisjon med lønn.
På neste møte må vi forberede stand til konferansen.
Referat fra møte i RGB nr. 280
Side – 4
03/08 STEMME-HØRING 2008
Asker-gruppen vil gjerne være med å arrangere Stemme-Høring.
Det blir felles planleggingsmøte
onsdag 28. mai kl. 17.00 til kl. 21.00 på Erteløkka 9.
Det blir kanskje møte 11. juni samme sted og tid.
Vedtak: Alle prøver å stille på planleggingsmøtet.
Leif Kåre vil tenke på det.
04/08 RETTE OPP RGB-BROSJYREN
Lars Ole har rettet opp noe i brosjyren.
Alle har fått med en brosjyre for å se på denne til neste møte.
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.
Godkjenning av referat nummer 280.
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Utdelt på møtet.
EVENTUELT
Tove ønsker å ta opp at RGB er 15 år til høsten – 12. september.
Tove ønsker å invitere SAR og Asker-gruppen.
Hvis vi skal invitere gjester fra utlandet.
er det lurt å være ute i god tid.
Oppdatere adresse-liste.
Sjekke listen på neste møte.
Referat fra møte i RGB nr. 280
Side – 5
Vedlegg 1/280
Innkalling til SAR-møte
SAR= Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid
Tirsdag 8. april 2008
Kl. 13.00 til 15.00 på Emma Gjestehus, i underetasjen
SAKSLISTE
Sak 1: Runde rundt bordet.
Hva jobber de ulike brukerrådene med.
Sak 2: Hvordan går det med omsorgsmeldingen?
Informasjon om arbeidet så langt.
Hva tenker medlemmene om dette?
Sak 3: Regional konferanse om selvbestemmelse i Ski
16. og 17. april 2008
Hvordan blir det med transporten?
Sak 4: Samarbeide mellom alle brukerrådene.
• Hvordan informere hverandre?
• Hvordan kan vi møtes?
Skal det møte representanter fra de ulike brukerrådene?
Skal alle som sitter i et brukerråd inviteres
sammen med tilretteleggere til felles møte?
Sak 5: Eventuelt