Rådgivningsgruppen

Nr. 279- Referat fra 11. mars 2008

Referat fra 11. mars 2008
Tilstede: Tove Kjevik, John-Harald Wangen, Erik Songstad,
og Leif Kåre Fjelde
Ikke tilstede: Jacob Sverdrup
Møte-leder: Leif Kåre Fjelde
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 9.30 til kl. 14.30
Besøk: Politiker-stafetten – Kristine Skolt Grosås KrF
Vedlegg: Årsrapport 2007 (eget dokument i pdf-format).
Faste punkter:
Referat fra andre møter og konferanser
Mandag 3. mars var det møte i arbeids-gruppen
for omsorgs-meldingen.
Tirsdag 4. mars var det møte i Sentralt brukerråd.
Referatet er ikke ferdig ennå.
Mandag 10. mars var det
planleggingsmøte om Stemme-Høring 2008 (se ny sak 03/08).
Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp eller andre nyheter.
Nr.27957
Referat fra møte i RGB nr. 279
Side – 2
Beskjeder og informasjon
Lese-gruppa møtes på Bekkestua bibliotek lørdag 15. mars.
Brev til gruppen
Regning fra Bærum kommune på leie av lokale.
Vi har fått litt rabatt
fordi utstyret ikke alltid har fungert som det skal.
@ E-post
Referat fra møte i Vepsebolet 21. februar 2008.
Referat fra møte i Askergruppen for utviklingshemmede 6. mars 2008.
Internett og hjemmeside
NAKU sine sider har blitt oppdatert.
ULF har fått nye sider.
De er mye lettere å lese.
Bruker-råd og samarbeids-partnere
Rune Heien har laget en film fra det siste SAR-møtet.
Filmen har blitt vist for sentralt brukerråd
og på seminar med Andebu.
Asker-gruppen ønsker å snakke med oss om
mulig samarbeid om tema-kvelder.
Forslag til temaer er kost-hold og første-hjelp.
Lars-Ove sjekker med Odd Landsverk
om hvor mange bruker-råd det finnes innen pleie- og omsorg.
Vi sjekker muligheten for å bruke Emma kafe
som møteplass for neste SAR-møte 8. april kl. 13.00 til kl. 15.00.
Invitere Bjørn Røed til å snakke om omsorgs-meldingen.
Referat fra møte i RGB nr. 279
Side – 3
SAKER
14/07 ÅRS RAPPORT 2007
Rapporten er sendt til våre kontakt-personer.
Alle har fått en kopi av rapporten.
Vedtak: Vi ser nærmere på regnskapet for 2007 på neste møte.
Vi lager en søknad om støtte for 2008.
15/07 POLITIKER-STAFETTEN 2008
Våre møter er annenhver tirsdag fra kl. 09.30 til 14.30
Vi ønsker besøk i tidsrommet kl. 13.00 til 14.30.
Annen tid kan avtales
og har dere mulighet til å være med på hele møtet,
er det bare hyggelig.
Dere får sakslisten på forhånd.
Planen for stafetten ser nå slik ut:
Tirsdag 25. mars Kanskje Hilde Arneberg fra Venstre
Tirsdag 8. april Olav Storli fra Pensjonistpartiet
Tirsdag 22. april Kanskje Hilde Arneberg fra Venstre
Tirsdag 6. mai
Tirsdag 20. mai
Tirsdag 3. juni
Vedtak: Avventer svar fra de politikerne som mangler.
Referat fra møte i RGB nr. 279
Side – 4
01/08 REGION-KONFERANSE OM SELVBESTEMMELSE
FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMNING
Erik og Leif Kåre har sjekket med sin arbeids-giver
og fått permisjon med lønn.
Tove og John-Harald har ikke sjekket om permisjon med lønn.
Det er i orden med stand,
Men vi må snakke mer om hva vi skal vise.
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.
03/08 STEMME-HØRING 2008
Vi har sett på referatet fra møtet 10. mars.
Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte sammen med Asker-gruppen.
Alle holder av 28. mai og 11. juni kl. 17 –21.
04/08 RETTE OPP RGB-BROSJYREN
Vi har gått igjennom brosjyren
og rettet den opp
slik at den nå er riktig.
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.
Lars Ole retter opp brosjyren.
Godkjenning av referat nummer 279.
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Utdelt på møtet.
EVENTUELT
Tove ønsker å ta opp at RGB er 15 år til høsten – 12. september.